Verhuizen is vaak een hele klus. Niet alleen de verhuizing zelf, maar ook uw administratie vraagt aandacht. Aan wie geeft u uw nieuwe adres door?

1. U verhuist binnen Nederland

Wat is er geregeld?

De gemeente geeft uw nieuwe adres door aan ons. U hoeft ons dus geen adreswijziging te sturen.

Wat moet u doen?

Meld uw verhuizing bij de gemeente waar u gaat wonen.

Ontvangt u post van ons toch nog op uw oude adres? Dan komt dat doordat sommige gemeenten adreswijzigingen langzamer verwerken. Ook dan heeft het geen zin om uw nieuwe adres door te geven aan ons. Wij mogen geen adreswijzigingen doorvoeren. Zolang de gemeente uw oude adres voert, kunnen wij niet anders dan dat ook gebruiken.

Correspondentieadres

Wilt u uw post op een correspondentieadres ontvangen? Dat kan. Geef dat in een brief door aan ons.

2. U verhuist naar, in of vanuit het buitenland

Wat moet u doen?

Als u in het buitenland woont, naar het buitenland verhuist of binnen het buitenland verhuist, dan kunt u zich het beste laten registreren bij de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). Als u uw verhuizing daar doorgeeft dan krijgen wij een verhuizing wel automatisch door.

Mocht u zich niet registeren bij de RNI, dan moet u uw verhuizing schriftelijk aan ons doorgeven onder vermelding van uw deelnemersnummer. 

Verandert uw rekeningnummer door de verhuizing? Bekijk dan ook ‘pensioen in het buitenland’ en ‘nieuw rekeningnummer’.