Nieuws

Vacature benoeming bestuurslid werknemers

De Centrale Ondernemingsraad roept kandidaten op voor een vacature binnen het bestuur van Delta Lloyd Pensioenfonds.

De vertegenwoordiger namens de deelnemers wordt in het Delta Lloyd Pensioenfonds voor een periode van 4 jaar door het bestuur van het pensioenfonds benoemd, nadat de Centrale Ondernemingsraad deze heeft voorgedragen aan het bestuur en het bestuur heeft vastgesteld dat de kandidaat geschikt is.

Oproep tot kandidaatstelling

Per 1 januari 2022 a.s. ontstaat er een vacature binnen het bestuur van Delta Lloyd Pensioenfonds i.v.m. het aflopen van de benoemingstermijn van de huidige deelnemersvertegenwoordiger, Sebastiaan van der Laan. Sebastiaan van der Laan heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) maakt graag gebruik van het recht om een kandidaat namens de deelnemers voor te dragen bij het bestuur. Daarom roept de COR alle geïnteresseerden op om zich kandidaat te stellen! Een voorwaarde is dat je een vast dienstverband hebt bij NN GROUP en een oud-Delta Lloyd medewerker bent en tot 1 januari 2020 pensioen hebt opgebouwd in het Delta Lloyd Pensioenfonds.

Zie voor de taken, functie-eisen en meer relevante informatie het functieprofiel. Het bestuur heeft een voorkeur uitgesproken voor kandidaten met ruime kennis van de pensioenwereld en de uitdagingen die de pensioenfondsen de komende tijd te wachten staan op het gebied van veranderende regelgeving. Nieuwe leden van het bestuur worden getoetst door De Nederlandsche Bank op betrouwbaarheid en geschiktheid voor de functie. De kandidaat moet bewezen diepgaande kennis hebben van vermogensbeheer omdat de kandidaat geacht wordt voorzitter van de beleggingsadviescommissie van het pensioenfonds te worden.

Herken jij je in de vacature, stuur jouw kandidaatstelling met een korte motivatie inclusief C.V., uiterlijk 22 oktober naar het e-mailadres van de COR (CentraleOndernemingsRaad@nn-group.com). Een pitch (mondelinge toelichting op jouw kandidaatstelling), maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Met vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze vacature kun je terecht bij het dagelijks bestuur van de COR.