Nieuws

Wijzigingen in het bestuur

Onlangs is Norbert Hilhorst toegetreden tot het bestuur van Delta Lloyd Pensioenfonds. Norbert is een werkgeversbestuurslid en vervangt Arjen Schouten zowel in het bestuur als in de risicocommissie.

Norbert is naast bestuurslid van het pensioenfonds werkzaam bij ABNAMRO Verzekeringen als manager Risicomanagement en Actuariële Functie.
Arjen verlaat het bestuur per 22 december 2021 omdat hij inmiddels werkzaam is in een functie buiten Nationale Nederlanden.
Wij willen Arjen hartelijk bedanken voor zijn betrokkenheid en inzet bij het pensioenfonds.

De volledige samenstelling van het bestuur is hier terug te vinden.