Nieuws

Dekkingsgraad juni 2022

De maatstaf voor de financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. Delta Lloyd Pensioenfonds berekent verschillende dekkingsgraden.

Het pensioenfonds berekent maandelijks de DNB-dekkingsgraad (DG). Dit is een maatstaf voor de financiële positie van het pensioenfonds. Daarnaast wordt ook elke maand de Beleidsdekkingsgraad (BDG) berekend. Dit is het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden. De BDG is belangrijk voor het toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) en is mede bepalend voor het toeslagbeleid. Door de toegenomen inflatie is de grens waarbij het pensioenfonds volledig mag indexeren fors hoger geworden. Als de beleidsdekkingsgraad onder deze grens zit mag het pensioenfonds maar gedeeltelijk indexeren. Het is dan ook niet zeker of het pensioenfonds het komende jaar een volledige toeslag kan geven. Klik hier voor meer informatie over het toeslagbeleid. 

De BDG bedraagt per 30 juni 2022 132,7%. De DG bedroeg toen 133,7%.

In onderstaand plaatje wordt de financiële positie van Delta Lloyd Pensioenfonds weergegeven.

Klik hier om naar de grafiek te gaan met de ontwikkeling van de dekkingsgraad van ons Pensioenfonds van de afgelopen 12 maanden.