Nieuws

Dekkingsgraad oktober 2022

De maatstaf voor de financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. Delta Lloyd Pensioenfonds berekent verschillende dekkingsgraden.

Het pensioenfonds berekent maandelijks de DNB-dekkingsgraad (DG). Dit is een maatstaf voor de financiële positie van het pensioenfonds. Daarnaast wordt ook elke maand de Beleidsdekkingsgraad (BDG) berekend. Dit is het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden. De BDG is belangrijk voor het toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) en is mede bepalend voor het toeslagbeleid.

De BDG bedraagt per 31 oktober 2022 134,3%. De DG bedroeg toen 138,8%.

Het bestuur zal eind november een besluit nemen over de toeslag per 1 januari 2023. Volgens het toeslagbeleid wordt dat besluit gebaseerd op de financiële situatie per eind oktober. Op basis van de financiële situatie eind oktober kan vanwege wettelijke regels geen volledige toeslag worden toegekend als gevolg van de enorme inflatie dit jaar. In december zullen wij u informeren over de hoogte van de toeslag per 1 januari 2023.

Klik hier voor meer informatie over het toeslagbeleid. 

In onderstaand plaatje wordt de financiële positie van Delta Lloyd Pensioenfonds weergegeven.

Klik hier om naar de grafiek te gaan met de ontwikkeling van de dekkingsgraad van ons Pensioenfonds van de afgelopen 12 maanden.