Nieuws

Er valt veel te kiezen als u met pensioen gaat!

Het kiezen van het moment waarop uw pensioen ingaat is eigenlijk uw eerste keuze. Wanneer uw pensioen(en) ingaat/ingaan is afhankelijk van de datum waarop u in dienst bent gekomen. U kunt daar meer over lezen op deze pagina

Hebt u deelgenomen aan verschillende regelingen dan gaat elk pensioen op de eigen pensioenleeftijd in. Pensioen dat u hebt opgebouwd tussen 1999 en 2006 gaat op uw 61e of 62e in, pensioen dat u hebt opgebouwd tussen 2006 en 2014 of voor 1999 op uw 65e en het pensioen dat u vanaf 1 januari 2014 tot 1 januari 2020 heeft opgebouwd op uw 67e. Op Mijn Pensioencijfers en in uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u wanneer uw pensioen ingaat.

Maar dat wil niet zeggen dat u op dat moment met pensioen moet. U kunt per pensioendatum kiezen of u uw pensioen wel of niet in wilt laten gaan en u kunt uw pensioenen ook allemaal tegelijk een ander moment laten ingaan, bijvoorbeeld:

  • op een datum tussen uw 57ste en 67ste
  • tegelijk met uw AOW (kijk wat uw AOW-leeftijd is)
  • na uw 67ste

Indien u uw pensioen op een ander moment in wilt laten gaan, dan vernemen we dat graag minimaal zes maanden voor de gewenste ingangsdatum van u.

Maak uw pensioen op maat

Het moment waarop u met pensioen gaat is natuurlijk een belangrijke keuze. Daarna kunt u uw pensioen verder op maat maken. Zo kunt u bij ons fonds:

  • in deeltijd met pensioen gaan. U gaat dan bijvoorbeeld 3 dagen met pensioen en blijft 2 dagen per week werken
  • eerst meer pensioen krijgen, daarna minder (‘hoog-laag’)
  • eerst minder pensioen krijgen, daarna meer (‘laag-hoog’)
  • uw ouderdomspensioen verhogen tot u AOW krijgt (AOW-overbrugging)
  • partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen
  • ouderdomspensioen gedeeltelijk inruilen voor extra partnerpensioen

Op onze website staat nog veel meer informatie over deze keuzemogelijkheden.

Vanaf 1 januari 2023 komt daar waarschijnlijk een extra keuze bij: wel of niet een bedrag ineens opnemen als u met pensioen gaat. Deze keuze kunt u dan niet combineren met ‘hoog-laag’, ‘laag-hoog’ of 'AOW-overbrugging'.

Wat kunt u doen?

Bedenk alvast welke keuzes u misschien wilt maken. Hebt u een partner? Bespreek dat dan ook met hem/haar. Zeker als u het partnerpensioen wilt inruilen. Want daar moet uw partner het wel mee eens zijn.

Ga daarna naar onze Pensioenplanner op Mijn Pensioencijfers. Daar kunt u zelf berekeningen maken van de (financiële) gevolgen van de verschillende keuzemogelijkheden. Misschien kan er meer dan u denkt!

Meer weten?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.