Nieuws

Nieuwe flexibiliseringfactoren vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe flexibiliseringsfactoren bij ons fonds. In dit artikel leest u wat dat betekent.

Wat zijn flexibiliseringfactoren? 

De pensioenregeling van het Delta Lloyd Pensioenfonds kent veel flexibele mogelijkheden. Zo kunt u er, onder voorwaarden, voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. U kunt er ook voor kiezen om in de eerste periode na uw pensioeningang meer ouderdomspensioen te krijgen dan daarna of juist andersom. Daarnaast kunt u uw partnerpensioen uitruilen in ouderdomspensioen of juist een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen in partnerpensioen. Voor het berekenen van deze flexibele mogelijkheden gebruiken we flexibiliseringfactoren, ook wel ruilvoeten genoemd.

Waarom worden ze aangepast?

De ruilvoeten gelden voor een periode van een jaar en worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Met name de renteontwikkeling en de verwachting dat we steeds langer leven kan veel invloed hebben op deze ruilvoeten. Omdat deze niet constant zijn en kunnen wijzigen, worden de factoren jaarlijks vastgesteld.

Wanneer worden ze aangepast?

De nieuwe ruilvoeten gelden vanaf de pensioeningangsdatum 1 januari 2023 en gelden voor een jaar. Dus, gaat (een deel van) uw pensioen in 2023 in en/of maakt u in 2023 gebruik van de flexibele mogelijkheden dan gelden de nieuwe ruilvoeten.

Gaat uw pensioen vóór 1 januari 2023 in en/of maakt u voor die datum gebruik van de andere flexibele mogelijkheden dan gelden nog de ruilvoeten die voor de periode tot 1 januari 2023 zijn vastgesteld.

Waar staan de ruilvoeten?

De nieuwe ruilvoeten zijn opgenomen in het document “Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2023”. U kunt dit document terugvinden op deze website op de documentenpagina onder "Documenten/reglementen en statuten". U kunt het document ook openen door op deze link te klikken.

Planner

Onze planner, welke u kunt vinden op ons portaal Mijn Pensioencijfers maakt ook gebruik van onze ruilvoeten. Op dit moment zijn in de planner nog de ruilvoeten opgenomen die tot 1 januari 2023 gelden. Berekeningen die in de planner gemaakt worden zijn dus nog gebaseerd op deze ruilvoeten. Zodra de nieuwe ruilvoeten in de planner staan, zullen we dit laten weten. De verwachting is dat dit in december zal zijn.

Indien u met de planner berekeningen maakt voor een pensioeningang op of na 1 januari 2023, dan moet u er rekening mee houden dat de uiteindelijke bedragen bij verwerking in onze administratie hiervan zullen afwijken. Bij verwerking in de administratie rekenen wij altijd met de ruilvoeten die op dat moment gelden.

Berekening met ruilvoeten van 2023?

Wilt u een berekening op basis van de factoren die vanaf 1 januari 2023 gaan gelden? Dat kan. Stuur dan een mail naar pensioenfonds@deltalloyd.nl en vermeld daarin uw klantnummer en de berekening(en) die u wenst. Wij zullen deze dan voor u maken.