Nieuws

Nieuwe mogelijkheid bij pensioneren: bedrag ineens opnemen

De wet die dit regelt is al vastgesteld, maar het is niet zeker wanneer de wet ingaat. Doel is 1 januari 2023, maar het kan ook nog later worden. Als de wet eenmaal is ingegaan, kunt u bij pensionering maximaal 10% van uw pensioen opnemen (‘bedrag ineens’). Dat geld kunt u dan dus gelijk gebruiken. U bepaalt helemaal zelf wat u met het geld doet.

Klinkt goed, of niet? U hebt ineens meer geld te besteden. Dat komt mooi uit, want u was van plan uw huis te verbouwen. Of wilde u liever een deel van uw hypotheek aflossen? Of een andere schuld? Eindelijk eens langer op vakantie dan de gebruikelijke 2 weken zou ook wel fijn zijn. Het is helemaal aan u!

Waar u op moet letten

Maar, er kunnen ook nadelen aan deze regeling zitten. Dit zijn de gevolgen waar u rekening mee moet houden:

 • het pensioen dat u de rest van uw leven elke maand van ons fonds krijgt wordt lager
 • het bedrag dat u opneemt telt mee voor de belasting en wordt opgeteld bij uw inkomen
  • u gaat hierdoor - in het kalenderjaar waarin u het bedrag ineens krijgt - meer belasting betalen
  • toeslagen die u in dat jaar krijgt (zoals huur- of zorgtoeslag) kunnen lager worden; misschien moet u zelfs iets terugbetalen
  • ook een uitkering kan lager worden
  • de zorgpremie die wordt ingehouden op uw pensioen wordt hoger
 • als u een bedrag ineens opneemt, kunt u er niet meer voor kiezen om eerst tijdelijk een hoger (of lager) pensioen te ontvangen (‘hoog-laag’/’laag-hoog’). U kunt ook niet kiezen voor AOW-overbrugging.

Weeg voor- en nadelen goed af

Een deel van uw pensioen opnemen heeft dus voor- en nadelen. Kijk daar goed naar vóórdat u een keuze maakt. Maar het is en blijft uiteindelijk uw keuze.

Gaat u binnenkort met pensioen?

Nog vóór 1 januari 2023? Dan kunt u van deze nieuwe keuze nog geen gebruikmaken. Of dat vanaf 1 januari 2023 wél kan, is nog niet zeker. Wilt u graag een bedrag ineens opnemen? Dan kúnt u overwegen uw pensioen uit te stellen. Wij stellen uw pensioen dan in eerste instantie uit naar uw 67ste. U kunt het dan op een later moment weer vervroegen. U dient dit dan minimaal 6 maanden van te voren bij ons aan te vragen en al uw pensioenen moeten dan ingaan. Zodra duidelijk is wanneer de wet ingaat, zullen wij de mogelijkheid opnemen in onze pensioeninformatiebrief. U kunt vanaf de ingangsdatum van de wet gebruik maken van deze nieuwe keuzemogelijkheid.

Vragen?

Met vragen over uw pensioen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.