Nieuws

Oorlog in Oekraïne nog zonder grote gevolgen voor ons fonds

Wij zijn geschokt door de inval van Rusland in Oekraïne. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen die door het oorlogsgeweld getroffen worden. Daarnaast kijken we naar de situatie van onze deelnemers en van ons fonds. Op dit moment heeft de oorlog geen directe gevolgen voor Delta Lloyd Pensioenfonds.

We hebben gecheckt of er misschien deelnemers van ons fonds in één van de betrokken landen wonen. Dat is niet het geval. Er wordt geen pensioen overgemaakt naar een bank die getroffen is door de sancties.

Na de Russische inval hebben we besloten onze belangen in Rusland af te stoten. Wij hebben een zeer beperkt deel van onze beleggingen via beleggingsfondsen belegd in Rusland. We beleggen niet meer in Rusland en zijn bezig onze belangen in Rusland zo snel mogelijk af te bouwen. Welke invloed de oorlog zal hebben op de waarde van onze beleggingen is nu nog niet bekend.

De kans op een cyberaanval is vanwege de oorlog toegenomen. Daarom hebben wij de beveiliging van onze systemen opgevoerd. Zo beschermen we de gegevens van onze deelnemers nog beter. De uitbetaling van de pensioenen loopt gewoon door zoals u van ons gewend bent.

Wel zien we dat de inflatie verder toeneemt, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dit kan gevolgen hebben voor de toeslagverlening.