Nieuws

'Bedrag ineens’ wederom uitgesteld

De keuzemogelijkheid ‘Bedrag ineens’ is voor de 4e keer uitgesteld. Bedrag ineens is een keuze voor mensen die met pensioen gaan. De datum waarop deze keuze door het uitstel op zijn vroegst kan ingaan, is 1 juli 2024.

Deze datum staat nog niet vast. Daarvoor moet de ‘Wet herziening bedrag ineens’ door de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Als de Kamers die wet niet voor 1 januari 2024 hebben goedgekeurd, kan die datum weer opschuiven.

Wat is de keuze ‘Bedrag ineens’

Met ‘Bedrag ineens’ is het mogelijk om in één keer 10% van het pensioen op te nemen. Een kleiner bedrag dan die 10% is ook mogelijk.

Weeg voor- en nadelen goed af

Een deel van uw pensioen opnemen heeft voor- en nadelen. Kijk daar goed naar vóórdat u een keuze maakt. Maar het is en blijft uiteindelijk uw keuze.

Voordelen

U kunt in één keer een flink bedrag opnemen. Maximaal 10% van uw pensioen, maar een kleiner bedrag is ook mogelijk. U mag zelf kiezen wat u hiermee doet. Bijvoorbeeld uw hypotheek aflossen of een mooie reis maken.

Nadelen

  • Het pensioen dat u de rest van uw leven elke maand van ons fonds krijgt wordt lager;
  • Het bedrag dat u opneemt telt mee voor de belasting en wordt opgeteld bij uw inkomen:
    • u gaat hierdoor – in het kalenderjaar waarin u het bedrag ineens krijgt – meer belasting betalen;
    • toeslagen die u in dat jaar krijgt (zoals huur- of zorgtoeslag) kunnen lager worden; misschien moet u zelfs iets terugbetalen;
    • ook een uitkering kan lager worden;
    • de zorgpremie die wordt ingehouden op uw pensioen wordt hoger.

Gaat u in 2024 met pensioen?

Een aantal maanden voordat (een deel van) uw pensioen in kan gaan, krijgt u van ons een brief. In deze brief staan alle keuzemogelijkheden die u hebt voor het laten ingaan van uw pensioen. De keuze ‘bedrag ineens’ staat hier nog niet bij omdat de ingangsdatum nog onzeker is.

Als u straks graag een deel van uw pensioen in één keer opneemt, kunt u voorlopig even afwachten wat er gaat gebeuren. De keuze ‘bedrag ineens’ zal op zijn vroegst vanaf 1 juli 2024 mogelijk zijn. Let op; deze datum staat nog niet vast. Afhankelijk van de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer kan die datum opschuiven naar bijvoorbeeld 1 januari 2025.
U kunt ervoor kiezen om uw pensioen later in te laten gaan. Hou er wel rekening mee dat u ‘bedrag ineens’ niet met alle andere keuzemogelijkheden voor de ingang van uw pensioen kunt combineren. Veel is dus nog onduidelijk. Zodra er nieuws is, hoort u dat zo snel mogelijk van ons!

Vragen?

Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.