Nieuws

Nieuwe flexibiliseringfactoren vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe flexibiliseringsfactoren bij ons fonds. In dit artikel leest u wat dat betekent.

Wat zijn flexibiliseringfactoren?

De pensioenregeling van het Delta Lloyd Pensioenfonds kent veel flexibele mogelijkheden. Zo kunt u er, onder voorwaarden, voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. U kunt er ook voor kiezen om in de eerste periode na uw pensioeningang meer ouderdomspensioen te krijgen dan daarna of juist andersom. Daarnaast kunt u uw partnerpensioen uitruilen in ouderdomspensioen of juist een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen in partnerpensioen.
Voor het berekenen van deze flexibele mogelijkheden gebruiken we flexibiliseringfactoren, ook wel ruilvoeten genoemd.

Waarom worden ze aangepast?

De ruilvoeten gelden voor een periode van een jaar en worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Met name de renteontwikkeling en de verwachting over hoe lang we leven kan veel invloed hebben op deze ruilvoeten. Omdat deze niet constant zijn en kunnen wijzigen, worden de factoren jaarlijks vastgesteld.

Wanneer worden ze aangepast?

De nieuwe ruilvoeten gelden vanaf de pensioeningangsdatum 1 januari 2024 en gelden voor een jaar.
Dus, gaat (een deel van) uw pensioen in 2024 in en/of maakt u in 2024 gebruik van de flexibele mogelijkheden dan gelden de nieuwe ruilvoeten.

Gaat uw pensioen vóór 1 januari 2024 in en/of maakt u voor die datum gebruik van de andere flexibele mogelijkheden dan gelden nog de ruilvoeten die voor 2023 zijn vastgesteld.

Wat is het effect van de aanpassing?

Omdat de rente behoorlijk is gestegen zijn de ruilvoeten voor vervroeging lager dan in 2023. De ruilvoeten voor uitstel zijn daardoor echter juist hoger dan in 2023. Uitruil van partnerpensioen levert in 2024 minder ouderdomspensioen op dan in 2023. Omgekeerd levert uitruil van ouderdomspensioen juist weer meer partnerpensioen op dan in 2023.

Waar staan de ruilvoeten?

De nieuwe ruilvoeten zijn opgenomen in het document “Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2024”. U kunt dit document terugvinden op onze website onder Documenten/reglementen en statuten. U kunt het document ook openen door hier te klikken.

Planner

Onze planner, welke u kunt vinden op ons portaal Mijn Pensioencijfers maakt ook gebruik van onze ruilvoeten. Vanaf nu zijn in de planner ook de ruilvoeten opgenomen die vanaf 1 januari 2024 gelden. Berekeningen die in de planner gemaakt worden zijn dus gebaseerd op deze ruilvoeten.

Indien u met de planner berekeningen maakt voor een pensioeningang vóór 1 januari 2024, dan moet u er rekening mee houden dat de uiteindelijke bedragen bij verwerking in onze administratie hiervan zullen afwijken. Bij verwerking in de administratie rekenen wij altijd met de ruilvoeten die op dat moment gelden.

Berekening met ruilvoeten van 2023?

Gaat uw pensioen nog dit jaar in en wilt u een berekening op basis van de factoren die in 2023 gelden? Stuur dan een mail naar pensioenfonds@deltalloyd.nl en vermeld daarin uw klantnummer en de berekening(en) die u wenst. Wij zullen deze dan voor u maken.