Het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd heeft een standaard ingangsdatum. Het pensioen dat u vanaf 1 januari 2014 heeft opgebouwd heeft als standaard ingangsdatum de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. Als u vóór 2014 ook pensioen hebt opgebouwd gelden voor deze pensioenen andere ingangsdata. 

Eerder met pensioen 

U mag zelf besluiten wanneer u wilt stoppen met werken en wanneer u uw pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd in wilt laten gaan, als het maar na uw 57ste is. Als u het pensioen eerder in laat gaan, wordt uw pensioen lager. Dit komt omdat het pensioen langer moet worden uitgekeerd.

Een voorbeeld

Stel: U heeft € 7.500 ouderdomspensioen vanaf leeftijd 67 jaar opgebouwd en u wilt dit in laten gaan op uw 62e.

Omdat dit pensioen niet vanaf 67 jaar maar al vanaf 62 jaar moet worden uitgekeerd wordt het pensioen verlaagd. De vervroegingsfactor bedraagt 0,7918. Deze factor vindt u in het document flexibiliseringsfactoren. U ontvangt vanaf uw 62ste verjaardag € 7.500 * 0,7918 = € 5.938,50.

Heeft u meerdere ingangsdata en kiest u ervoor om eerder met pensioen te gaan? Dan geldt de gekozen leeftijd voor alle pensioenen.

Bijvoorbeeld

U heeft de volgende pensioenen opgebouwd:
€  5.000         levenslang ouderdomspensioen vanaf 62 jaar
€  3.000         tijdelijk ouderdomspensioen van 62 jaar tot 65 jaar                     
€  6.000         levenslang ouderdomspensioen vanaf 65 jaar                               
€  4.500         opgebouwd levenslang ouderdomspensioen vanaf 67 jaar              

U bent 60 jaar en wilt met pensioen, dan ontvangt u  € 13.056,83 vanaf 60 jaar levenslang.

Hoe berekent het pensioenfonds dit pensioen op 60 jarige leeftijd

Alle aanspraken worden eerst omgezet in een levenslang ouderdomspensioen vanaf 67 jaar met de uit het reglement van toepassing zijnde uitstel- en omzettingsfactoren. Deze vindt u in het document flexibiliseringsfactoren.

Levenslang pensioen omzetten naar 67 jaar
62 naar 67         € 5.000 * 1,2630 =  € 6.315,00
65 naar 67         € 6.000 * 1,1034 =  € 6.620,40
67 naar 67         € 4.500

Tijdelijk pensioen  omzetten naar levenslang pensioen vanaf 67 jaar
€ 3.000 * 0,1584 = € 475,20

Totaal levenslang pensioen vanaf 67 jaar:
€ 6.315,00 + € 6.620,40 + € 4.500,00 + € 475,20 = € 17.910,60

Dit pensioen wordt teruggebracht naar 60 jaar met de vervroegingsfactor 
€ 17.910,60 * 0,7290 = € 13.056,83

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?