Het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd heeft een standaard ingangsdatum. Het pensioen dat u vanaf 1 januari 2014 heeft opgebouwd heeft als standaard ingangsdatum de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. Als u vóór 2014 ook pensioen hebt opgebouwd gelden voor deze pensioenen andere ingangsdata. 

Eerder met pensioen 

U mag zelf besluiten wanneer u wilt stoppen met werken en wanneer u uw pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd in wilt laten gaan, als het maar na uw 57ste is. Als u het pensioen eerder in laat gaan, wordt uw pensioen lager. Dit komt omdat het pensioen langer moet worden uitgekeerd.

Een voorbeeld

Stel: U heeft € 7.500 ouderdomspensioen vanaf leeftijd 67 jaar opgebouwd en u wilt dit in laten gaan op uw 62e.

Omdat dit pensioen niet vanaf 67 jaar maar al vanaf 62 jaar moet worden uitgekeerd wordt het pensioen verlaagd. De vervroegingsfactor bedraagt 0,7488. Deze factor vindt u in het document flexibiliseringsfactoren van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. U ontvangt vanaf uw 62ste verjaardag € 7.500 * 0,7488 = € 5.616,00.

Heeft u meerdere ingangsdata en kiest u ervoor om eerder met pensioen te gaan? Dan geldt de gekozen leeftijd voor alle pensioenen.

Bijvoorbeeld

U heeft de volgende pensioenen opgebouwd:
€ 5.000      levenslang ouderdomspensioen vanaf 62 jaar
€ 3.000      tijdelijk ouderdomspensioen van 62 jaar tot 65 jaar
€ 6.000      levenslang ouderdomspensioen vanaf 65 jaar
€ 4.500      opgebouwd levenslang ouderdomspensioen vanaf 67 jaar

U bent 60 jaar en wilt met pensioen, dan ontvangt u € 12.553,00 vanaf 60 jaar levenslang.

Hoe berekent het pensioenfonds dit pensioen op 60 jarige leeftijd

Het tijdelijk pensioen wordt eerst omgezet in een levenslang ouderdomspensioen vanaf 67 jaar.

€ 3.000 * 0,2073 = € 621,90.

Alle aanspraken worden vervolgens omgezet in een levenslang ouderdomspensioen vanaf 60 jaar met de uit het reglement van toepassing zijnde vervroegingsfactoren. Deze vindt u in het document flexibiliseringsfactoren van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

62 naar 60 € 5.000 * 0,9010 = € 4.505,00
65 naar 60 € 6.000 * 0,7629 = € 4.577,40
67 naar 60 € 4.500 + 621,90 = 4.921,40 * 0,6776 = € 3.470,60

Het totaal te ontvangen ouderdomspensioen vanaf 60 jaar bedraagt dan
€ 4.505,00 + € 4.577,40 + € 3.470,60 = € 12.553,00

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?