Gespaard geld wordt elk jaar minder waard (inflatie). Het pensioenfonds probeert daarom uw opgebouwde pensioen ieder jaar met een toeslag te verhogen. We noemen dat toeslagverlening.

Voorwaardelijke toeslagverlening

Het pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit beleggingswinst. Het bestuur van het pensioenfonds besluit ieder jaar of toeslagen op de pensioenen kunnen worden gegeven. Het pensioenfonds kan dat alleen doen als hiervoor voldoende geld is. Als u in een bepaald jaar een toeslag krijgt, is het niet zeker of u het jaar erop weer een toeslag krijgt. De toeslag kan ook in het ene jaar hoger zijn dan in het andere jaar. Omdat de toeslag geen recht is heet dit een voorwaardelijke toeslagverlening. 

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd: 

Toeslagpercentages voor de gepensioneerden en voormalig medewerkers

Voor de gepensioneerden en oud-medewerkers probeert het pensioenfonds het opgebouwde of ingegane pensioen mee te laten groeien met het percentage van de ontwikkeling van de cijfers van de CBS Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid. Het gaat dan om de cijfers van eind oktober voorafgaand aan de datum van de toeslagverlening.

Over het jaar: Dat is per: De prijzen stegen toen met:
2023: 0,00% 1 januari 2024 3,8%
2022: 9,95% 1 januari 2023 10,00%
2021: 3,28% 1 januari 2022 2,68%
2020: 1,12% 1 januari 2021 1,27%
2019: 1,73% 1 januari 2020 2,60%
2018: 1,68% 1 januari 2019 1,71%

Hier staat een overzicht van de afgelopen tien jaar.