Er is in de meeste gevallen een uitkering geregeld voor uw partner als u overlijdt. Dit noemen we partnerpensioen. Uw partner krijgt dit partnerpensioen totdat uw partner zelf overlijdt. 

De hoogte van het partnerpensioen

Het partnerpensioen is gebaseerd op het ouderdomspensioen. Bent u na 2017 in dienst getreden dan is er geen partnerpensioen opgebouwd. Vanaf die datum is het partnerpensioen op risicobasis. Dit betekent dat het is vervallen toen u uit dienst trad. Was u al voor 2017 in dienst dan heeft u over de periode voor 2017 wel partnerpensioen opgebouwd van 60 tot 70% van het in die periode opgebouwde ouderdomspensioen.

Als u er bij uw uitdiensttreden voor heeft gekozen om een deel van uw ouderdomspensioen uit te ruilen tegen partnerpensioen, dan is uw partnerpensioen ongeveer 70% van uw ouderdomspensioen.

Hoeveel partnerpensioen?

Wilt u weten hoeveel partnerpensioen er is opgebouwd? Kijk dan op Mijn Pensioencijfers, uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u eens in de vijf jaar van ons ontvangt of op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Voor wie is het partnerpensioen?

Het partnerpensioen is voor uw partner. Delta Lloyd Pensioenfonds verstaat onder partner degene met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Ook als u samenwoont kan uw partner recht hebben op het partnerpensioen. U moet dan een notariële samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten en aantoonbaar minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven. Een broer of zus wordt voor het pensioen niet als partner gezien.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen