Actuele cijfers

Financiële positie

Een maatstaf voor onze financiële positie is de dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen zonder toekomstige toeslagverlening (de term ‘indexatie’ wordt ook wel gebruikt). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 120% betekent dat er tegenover elke euro aan pensioenverplichtingen € 1,20 aan vermogen staat.

Dekkingsgraden

Delta Lloyd Pensioenfonds berekent ondermeer de volgende dekkingsgraden:

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad wordt vanaf 1 januari 2015 berekend. Deze dekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele DNB-dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Deze dekkingsgraad is belangrijk voor het toezicht van De Nederlandsche Bank en is mede bepalend voor het toeslagbeleid.

Actuele DNB-dekkingsgraad

Dit is de dekkingsgraad die maandelijks wordt berekend en waarbij de verplichtingen gewaardeerd worden op basis van de rentetermijnstructuur die De Nederlandsche Bank maandelijks publiceert.

Marktrente dekkingsgraad

Deze dekkingsgraad wordt berekend door zowel de verplichtingen als de beleggingen te waarderen op basis van de actuele marktrente. Met de marktrentedekkingsgraad wordt de financiële positie van het pensioenfonds het beste weer gegeven.

In de onderstaande grafiek is het verloop van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden weergegeven.

Hieronder staat een grafiek met DNB-dekkingsgraden van het DL Pensioenfonds (DL PF), het gemiddelde van alle pensioenfondsen (TPF) en het gemiddelde van ondernemingspensioenfondsen (OPF) over de afgelopen jaren.