Beleggingsbeleid

Beleggingsportefeuille

In de beleggingsportefeuille wordt een onderscheid gemaakt tussen een matchingportefeuille en een rendementsportefeuille.

Met de matchingportefeuille probeert het pensioenfonds het renterisico te beperken en met de rendementsportefeuille wordt geprobeerd extra rendement te behalen om de verhogingen van de pensioenrechten en pensioenen te kunnen toekennen.

Binnen de matchingportefeuille wordt onderscheid gemaakt naar een LDI-portefeuille (Liability Driven Investments) en een spreadportefeuille. De LDI-portefeuille bestaat uit staats(gerelateerde) obligaties en instrumenten die er voor zorgen dat onze verplichtingen grotendeels worden afgedekt tegen renteverlagingen. De spreadportefeuille bestaat uit bedrijfsobligaties en hypotheken. Met dit deel van de matchingportefeuille wordt beoogd meer rendement te behalen, dan wat met staats(gerelateerde) obligaties kan worden gerealiseerd.

De beleggingsportefeuille van het pensioenfonds ziet er als volgt uit:

Beleggingscategorie

Strategische allocatie

Allocatie

Bandbreedte

Matchingportefeuille

Tot MDG 130% 85% - 95% van de MVV.

Boven MDG 130% geldt een schema waarbij de omvang van de returnportefeuille afneemt.

Allocatie binnen de matchingportefeuille

 

LDI-portefeuille

 

40%

35% - 45%

Spreadportefeuille

 

60%

55% - 65%

 

 

 

 

Rendementsportefeuille 2

Restant van het vermogen 1

Allocatie binnen de rendementsportefeuille

 

Aandelen ontwikkelde markten

 

60,3% 2

55,3% - 65,3%

Aandelen opkomende markten

 

16,70%

11,7%-21,7%

EMD

 

16,70%

11,7%-21,7%

Niet beursgenoteerd vastgoed

 

6,3% 2

 

 

 

 

 

Liquiditeiten

 

0%

0% - 1%

1 Het minimale aandeel bedraagt tot een dekkingsgraad van 130% 20% van het te beleggen vermogen. Boven een dekkingsgraad van 130% geldt dit minimum niet.

2 Niet-beursgenoteerd vastgoed is illiquide en er zijn lange toetredingsrijen. In de periode dat het niet-beursgenoteerd vastgoed nog niet volledig belegd is, worden de middelen geïnvesteerd in aandelen ontwikkelde markten.

Beleggingscategorie

Strategische allocatie

Bandbreedte

LDI-portefeuille

40%

35%-45%

10+ Euro staatsobligaties

16%

10% - 22%

Euro staatsgerelateerd

8%

6% - 10%

Liquiditeiten + netto cash + rentederivaten

16%

9% - 23%

 

 

 

Spreadportefeuille

60%

55%-65%

Nederlandse hypotheken

15%

11% - 19%

Bedrijfsobligaties

45%

41% - 49%

- Euro bedrijfsobligaties

33%

29% - 37%

- Corporate Green bonds

12%

8% - 16%

- Liquiditeiten

0%

0% - 1%

 

Beleggingscategorie

Strategische allocatie

Neutrale allocatie

Bandbreedte

Diverse Aandelen stijlen

77,00%

 

67% - 87%

Wereldwijde aandelen

 

60,30%

55,3% - 65,3%

Opkomende landen aandelen

 

16,70%

11,7% - 21,7%

Staatsleningen opkomende landen

16,70%

 

11,7%-21,7%

EMD HC

 

8,35%

5,85%-10,85%

EMD LC

 

8,35%

5,85%-10,85%

Vastgoed niet beursgenoteerd 1

6,30%

 

 

Nederlandse woningen

 

6,3% 2

 

Europees multisector

 

0%

 

Liquiditeiten

0%

 

0% - 1%

1 Strategisch is de allocatie naar vastgoed niet beursgenoteerd 16,7% met een 50/50 verdeling naar Nederlandse woningen en Europees multisector. De daadwerkelijke belegging moet nog plaatsvinden.

2 hierin is betrokken het CBRE winkelfonds dat nog verkocht gaat worden.