Beleggingsbeleid

Beleggingsportefeuille

In de beleggingsportefeuille wordt een onderscheid gemaakt tussen een matchingportefeuille en een rendementsportefeuille.

Met de matchingportefeuille probeert het pensioenfonds het renterisico te beperken en met de rendementsportefeuille wordt geprobeerd extra rendement te behalen om de verhogingen van de pensioenrechten en pensioenen te kunnen toekennen.

Binnen de matchingportefeuille wordt onderscheid gemaakt naar een LDI-portefeuille (Liability Driven Investments) en een spreadportefeuille. De LDI-portefeuille bestaat uit staats(gerelateerde) obligaties en instrumenten die er voor zorgen dat onze verplichtingen grotendeels worden afgedekt tegen renteverlagingen. De spreadportefeuille bestaat uit bedrijfsobligaties en hypotheken. Met dit deel van de matchingportefeuille wordt beoogd meer rendement te behalen, dan wat met staats(gerelateerde) obligaties kan worden gerealiseerd.

De beleggingsportefeuille van het pensioenfonds ziet er als volgt uit:

Beleggingscategorie

Strategische allocatie

Allocatie

Bandbreedte

Matchingportefeuille

Tot MDG 130% 85% - 95% van de MVV.

Boven MDG 130% geldt een schema waarbij de omvang van de returnportefeuille afneemt.

Allocatie binnen de matchingportefeuille

 

LDI-portefeuille

 

40%

35% - 45%

Spreadportefeuille

 

60%

55% - 65%

 

 

 

 

Rendementsportefeuille

Restant van het vermogen 1

Allocatie binnen de rendementsportefeuille

 

Aandelen ontwikkelde markten

 

50,0%

45,0% - 55,0%

Aandelen opkomende markten

 

16,70%

11,7% - 21,7%

EMD

 

16,70%

11,7% - 21,7%

Niet beursgenoteerd vastgoed

 

16,6%

11,6% - 21,6%

 

 

 

 

Liquiditeiten

 

0%

0% - 1%

1 Het minimale aandeel bedraagt tot een dekkingsgraad van 130% 20% van het te beleggen vermogen. Boven een dekkingsgraad van 130% geldt dit minimum niet.

 

Beleggingscategorie

Strategische allocatie

Bandbreedte

LDI-portefeuille

40%

35% - 45%

10+ Euro staatsobligaties

 

4% - 21%

Euro staatsgerelateerd

 

6% - 10%

Liquiditeiten + netto cash + rentederivaten

 

9% - 27%

 

 

 

Spreadportefeuille

60%

55%-65%

Nederlandse hypotheken

15%

11% - 19%

Bedrijfsobligaties

45%

41% - 49%

- Euro bedrijfsobligaties

33%

29% - 37%

- Corporate Green bonds

12%

8% - 16%

- Liquiditeiten

0%

0% - 1%

 

Beleggingscategorie

Strategische allocatie

Neutrale allocatie

Bandbreedte

Diverse Aandelen stijlen

66,70%

 

56,7% - 76,7%

Wereldwijde aandelen

 

50,0%

45,0% - 55,0%

Opkomende landen aandelen

 

16,70%

11,7% - 21,7%

Staatsleningen opkomende landen

16,70%

 

11,7% - 21,7%

EMD HC

 

8,35%

5,85% - 10,85%

EMD LC

 

8,35%

5,85% - 10,85%

Vastgoed niet beursgenoteerd

16,6%

 

11,6% - 21,6

Nederlandse woningen

 

8,3%

 

Europees multisector

 

8,3%

 

Liquiditeiten

0%

 

0% - 1%