Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur

Delta Lloyd Pensioenfonds staat onder leiding van een bestuur van vijf mensen. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk vinden. In de praktijk komt dit neer op ongeveer 1 keer per maand. Daarnaast zijn er twee maal per jaar vergaderingen met het Verantwoordingsorgaan.

Werkgeversbestuursleden

  • Norbert Hilhorst

De werkgever draagt het werkgeverslid voor

Werknemersbestuursleden

  • Sebastiaan van der Laan
  • Ellen Kraft 

De Centrale Ondernemingsraad draagt de deelnemersleden voor

Pensioengerechtigdenbestuurslid

  • Henk Raué, voorzitter

Oud-werknemersbestuurslid

  • René Tuitert

De Vereniging van oud-medewerkers van de Delta Lloyd Groep (VO-DLG) draagt het pensioengerechtigd lid en oud-werknemers lid voor.

De commissies

Het bestuur laat zich adviseren door verschillende commissies waarin bestuursleden, leden van het managementteam en adviseurs zitting hebben.

Beleggingsadviescommissie

Deze commissie bestaat uit:

  • Sebastiaan van der Laan, voorzitter
  • Henk Raué

Deze commissie wordt ondersteund door leden van het managementteam, een externe financial riskmanager, een externe beleggingsadviseur en adviseurs van GSAM.

Pensioen- en communicatiecommissie

Deze commissie bestaat uit:

  • Ellen Kraft

Deze commissie wordt ondersteund door leden van het managementteam en een externe communicatieadviseur.

Risicocommissie

Deze commissie bestaat uit:

  • Norbert Hilhorst, voorzitter

Deze commissie wordt ondersteund door leden van het managementteam en een externe financieel riskmanager.

Commissie audit en verslaglegging

Deze commissie bestaat uit:

  • René Tuitert, voorzitter

Deze commissie wordt ondersteund door leden van het managementteam en door een externe vervuller van de internal audit.