Onze organisatie

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van het pensioenfonds.

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in het reglement Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Peter de Groot (voorzitter)
  • Gwen van Tongeren
  • Jeroen Hilbrands