Onze organisatie

Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan (VO)

Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid en beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 7 leden: 1 werkgeverslid, 2 pensioengerechtigde leden, 2 werknemersleden en 2 oud-werknemersleden.

Het oordeel over het handelen van het bestuur ten aanzien van het uitgevoerde beleid en over beleidskeuzes voor de toekomst geeft het VO op basis van het jaarverslag, jaarrekening en andere informatie. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan adviesrecht onder meer bij het beloningsbeleid, de vorm en inrichting van het intern toezicht, bij het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenprocedure, bij het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid en het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst.

De samenstelling van het Verantwoordingsorgaan is als volgt:

  • Ronald Kamps (voorzitter) (werkgeverslid)
  • Jeroen Walter (plv. voorzitter) (werknemerslid)
  • Eric Nijssen (pensioengerechtigd lid)
  • Pierre Hangx (pensioengerechtigd lid)
  • Marcel Meulman (werknemerslid)
  • Dave Bril (oud-werknemerslid)
  • Renate Bredenoort (oud-werknemerslid)

Kijk hier voor het reglement van het verantwoordingsorgaan.