Onze organisatie

Wat doet het fonds?

Delta Lloyd Pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds en is statutair gevestigd in Amsterdam. Het pensioenfonds is een onafhankelijke stichting met als voornaamste doel het uitkeren van een pensioen aan deelnemers, oud-deelnemers en hun nabestaanden.

Iedereen die werkte bij één van de bedrijven van de Delta Lloyd Groep en in dienst was bij Delta Lloyd Services BV had als onderdeel van zijn arbeidsvoorwaarden dezelfde pensioenregeling. Deze regeling is tot stand gekomen aan de onderhandelingstafel van werkgevers en werknemers. Het resultaat is vastgelegd in een zogeheten pensioenovereenkomst.

Voor de uitvoering van de pensioenregeling had Delta Lloyd Services BV een overeenkomst gesloten met Delta Lloyd Pensioenfonds.

Hoe de organisatie van het fonds precies in elkaar zit, is vastgelegd in de statuten en de zogenaamde actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn).

Hoe de pensioenregeling precies voor de deelnemers wordt uitgevoerd is vastgelegd in het pensioenreglement. Iedere deelnemer kan zijn rechten op een bepaald pensioen ontlenen aan dit reglement.

Gesloten Fonds

Sinds 1 januari 2020 is Delta Lloyd Pensioenfonds een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het pensioenfonds worden gestort en de tot die datum opgebouwde pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd.

Medewerkers van NN Personeel BV (voorheen Delta Lloyd services BV) bouwden tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2022 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en bouwen vanaf 1 oktober 2022 pensioen op bij BeFrank.