Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Hebt u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

 • Kan ik extra geld storten om meer pensioen op te bouwen?

  Het is niet mogelijk om bij Delta Lloyd Pensioenfonds extra geld te storten om meer pensioen op te bouwen. U moet dit op eigen initiatief elders regelen.

 • Heb ik een pensioentekort?

  Een pensioentekort is geen algemeen begrip, maar is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U hebt een pensioentekort als het inkomen wat u kunt verwachten als u met pensioen gaat lager is dan wat u denkt nodig te hebben. Als u dit tekort wilt dichten kunt u zelf maatregelen nemen, door zelf extra pensioen op te bouwen. Het is niet mogelijk om bij Delta Lloyd Pensioenfonds extra pensioen op te bouwen.

  Door verschillende oorzaken kan het zijn dat u straks niet voldoende pensioen hebt opgebouwd om rond te komen. Hoeveel u nodig denkt te hebben om goed rond te komen is persoonlijk. Een pensioentekort kan onder andere ontstaan omdat u:

  • Vaak van werkgever bent gewisseld
  • Minder bent gaan werken
  • Er een tijdje tussenuit bent geweest en geen pensioen op hebt gebouwd
  • In het buitenland hebt gewoond en geen pensioen hebt opgebouwd
  • Gescheiden bent en het ouderdomspensioen hebt verevend.
 • Wat is waardeoverdracht?

  Pensioen of pensioenkapitaal dat u via (een) eerdere pensioenregeling(en) hebt opgebouwd, kunt u meestal overdragen naar uw pensioenregeling van uw nieuwe pensioenfonds. Dit noemen we waardeoverdracht. De hoogte van het door u opgebouwde pensioen is hierin bepalend.

  Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 594,89 (2023) per jaar? Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u namelijk bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Delta Lloyd Pensioenfonds staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

  Is uw opgebouwd pensioen lager dan € 594,89 (2023) en hoger dan € 2,00 per jaar? Dan zorgt Delta Lloyd Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Delta Lloyd Pensioenfonds checkt hiervoor jaarlijks bij mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heeft voor de eerste keer in 2019 plaatsgevonden. Heeft u (nog) geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen staan bij Delta Lloyd Pensioenfonds. Zodra het pensioen is overgedragen ontvangt u automatisch bericht van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

  Stopt uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,00 per jaar? Dan vervalt uw pensioen. Dat is wettelijk zo bepaald.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel


  en meestal ook géén informatie over:

  • pensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op de website van DigiD.

 • U bent met pensioen. Kunt u inloggen?

  Als u een DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. Maar u vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl meestal alleen informatie over pensioen dat nog niet uitgekeerd wordt. Toch kan het ook voor u verstandig zijn om in te loggen. Het kan zijn dat u ziet hoeveel partnerpensioen er is voor uw partner als u komt te overlijden. Dit verschilt per pensioenfonds. Niet alle pensioenfondsen en pensioenverzekeraars hebben deze informatie bij Mijnpensioenoverzicht.nl aangeleverd.

 • Welke organisatie maakt de website?

  De stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland.

 • Hoe actueel is de informatie die u vindt?

  U vindt hier de laatste stand van zaken die uw pensioenfonds of uw pensioenverzekeraar en de Sociale Verzekeringsbank aan Mijnpensioenoverzicht.nl hebben doorgegeven.
  De gegevens worden vier keer per jaar ververst. Dat betekent dat veranderingen in uw werk of privé vaak vier keer per jaar aangepast worden op Mijnpensioenoverzicht.nl.

  De ene organisatie voert nieuwe informatie in op een ander moment dan de andere organisatie. Daarom verschilt de ’peildatum’ van de gegevens per organisatie. Dat wordt aangegeven met de ’stand per’.

  Let op: de cijfers op uw Uniform Pensioenoverzicht worden 1 keer per jaar verstrekt. Daardoor kan het zijn dat u actuelere informatie vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl dan op het pensioenoverzicht van ons fonds.

Bekijk alle vragen

Pensioenplanner

 • Wat is de pensioenplanner?

  De pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. U doorloopt de planner in 4 stappen. Onder stap 2 vindt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd en het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. Omdat de pensioenregelingen flexibiliteit bieden, kunt u onder stap 4 verschillende keuzes aangeven om te zien welke gevolgen die keuzes hebben op de hoogte van uw pensioen.

 • Wie kan de pensioenplanner raadplegen?

  Iedereen die pensioen opbouwt of opbouwde bij ons. Bent u een nieuwe deelnemer, dan ontvangt u vanzelf bericht zodra uw gegevens ingevoerd zijn in de pensioenplanner. Gepensioneerden kunnen de pensioenplanner niet (meer) raadplegen.

 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD.

 • Hebt u een pensioengat?

  Een pensioengat is een tekort in uw pensioenopbouw. Of u een pensioengat hebt, hangt af van hoeveel pensioen u nodig hebt om later goed rond te kunnen komen. Een bekende norm is: 70% van het laatste salaris. Dat wil zeggen: u telt alle uitkeringen bij elkaar op die u ontvangt als u met pensioen bent. Dus: uw AOW-pensioen plus het aanvullend pensioen van uw werkgever(s) plus pensioen dat u wellicht zelf extra hebt bijgespaard. Deze optelsom vergelijkt u met uw laatste salaris.

  Is dit bedrag voor u voldoende? U bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Misschien kunt u wel met minder toe. Bijvoorbeeld omdat rond de tijd dat u met pensioen gaat uw hypotheek is afgelost en uw kinderen het huis uit zijn. Eigenlijk zou u op basis van uw toekomstige uitgavenpatroon moeten schatten hoeveel pensioen u dan nodig hebt. U kunt aan de hand van die berekening vaststellen of u een pensioengat hebt of niet.

 • Is de pensioenplanner betrouwbaar?

  U kunt aan de uitkomsten in de pensioenplanner geen rechten ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan uw pensioenreglement. De pensioenplanner is uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebouwd. Toch hebben we hier en daar moeten kiezen voor een goede benadering in plaats van een exacte berekening. Neemt u bij twijfel over de uitkomsten contact op met ons.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u per 1 januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons, inclusief de toeslagverlening per 1 januari.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  • Ook gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met uw werkgever.

Verhogen en verlagen

 • Wat is voorwaardelijke toeslagverlening?

  Gespaard geld wordt elk jaar minder waard (inflatie). Het pensioenfonds probeert daarom uw opgebouwde pensioen ieder jaar met een toeslag te verhogen. We noemen dat toeslagverlening. Het pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit beleggingswinst. Het bestuur van het pensioenfonds besluit ieder jaar of toeslagen op de pensioenen kunnen worden gegeven. Het pensioenfonds kan dat alleen doen als hiervoor voldoende geld is. Als u in een bepaald jaar een toeslag krijgt, is het niet zeker of u het jaar erop weer een toeslag krijgt. De toeslag kan ook in het ene jaar hoger zijn dan in het andere jaar. Omdat de toeslag geen recht is heet dit een voorwaardelijke toeslagverlening.

 • Wat is de dekkingsgraad?

  De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre wij op de lange termijn de pensioenen kunnen betalen. Het is de verhouding tussen het geld dat wij nu bezitten ten opzichte van het geld dat wij (nu en in de toekomst) aan pensioen moeten betalen. Een dekkingsgraad van 115% betekent dat er tegenover elke euro aan pensioenverplichtingen € 1,15 aan vermogen staat.

 • Gaat Delta Lloyd Pensioenfonds mijn pensioen korten?

  Uw pensioen kan in uitzonderlijke situaties verlaagd worden. De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.

  Het is mogelijk dat wij uw pensioen in de toekomst wel moeten korten. Dit is het geval als de beleidsdekkingsgraad gedurende vijf jaar onafgebroken onder het minimaal vereist vermogen is geweest. Dit minimaal vereist vermogen bedraagt ongeveer 105%.

Ouderdomspensioen

 • Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen als ik ga scheiden of mijn geregistreerd partnerschap beëindig?

  Als u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt, verdelen we het door u tijdens de relatie opgebouwde ouderdomspensioen gelijk tussen u en uw voormalige partner. Dit is zo vastgelegd in de wet en heet verevening. De verevening houdt in dat uw ex-partner recht heeft op de helft van het tijdens de relatie opgebouwde ouderdomspensioen (verevend ouderdomspensioen).

  U en uw voormalige partner zitten niet aan deze verdeling vast. In overleg kunnen jullie ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld om het pensioen niet te verdelen. Of om de periode voorafgaand aan het huwelijk of de relatie ook te laten meetellen. U moet ons hiervan wel op de hoogte brengen.

  Het bijzonder partnerpensioen en verevend ouderdomspensioen kunnen ook worden omgezet in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen voor de ex-partner. Dit heet conversie.

  Afwijkende afspraken dienen te worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant of in een door een notaris opgestelde verklaring.

  Wij gaan pas over tot rechtstreekse uitbetaling van het ouderdomspensioen aan uw ex-partner als u en/of uw ex-partner dit binnen twee jaar na de scheidingsdatum bij ons hebben aangevraagd. Doet u dat niet, dan betalen we het ouderdomspensioen aan u uit en niet rechtstreeks aan uw ex-partner. Uw ex-partner heeft dan nog steeds een aanspraak op dat gedeelte van uw pensioen, maar u moet er dan zelf voor zorgdragen dat hij of zij dit ontvangt.

   

  Wij sturen zowel u als uw ex-partner een bevestigingsbrief van de verevening. Uw ex-partner wordt op die manier geïnformeerd over welk deel van uw ouderdomspensioen aan hem of haar is toegekend.

  Wanneer uw ex-partner voor u komt te overlijden, dan wordt het volledige ouderdomspensioen weer aan u uitgekeerd.

 • Krijg ik ook vakantiegeld na mijn pensionering?

  Uw pensioen kent geen vakantie-uitkering. Het vakantiegeld is al verwerkt in de uitkering die u maandelijks ontvangt. U ontvangt uw pensioen dus in twaalf maandelijkse, gelijke uitkeringen. De AOW kent wel een vakantie-uitkering.

 • Welke keuzemogelijkheden heb ik voor mijn pensioen?

  De pensioenregeling van Delta Lloyd Pensioenfonds kent veel keuzemogelijkheden. Ruim voor het moment dat uw pensioen ingaat, vragen we u een aantal afwegingen te maken. Wilt u eerder of juist later dan u 67ste met pensioen? Wilt u in deeltijd met pensioen? Wilt u de eerste jaren een hoger pensioen en de jaren daarna een lager, of juist andersom? Wilt u het opgebouwde partnerpensioen omzetten in levenslang ouderdomspensioen of juist andersom? U kunt deze keuzemogelijkheden berekenen in de Pensioenplanner. De Pensioenplanner vindt u in Mijn Pensioencijfers.

   

 • Wanneer gaat mijn pensioen in?

  De pensioenleeftijd in de pensioenregeling van het Delta Lloyd Pensioenfonds is op dit moment 67 jaar. Als u al voor 2014 in dienst was hebt u ook pensioen opgebouwd dat op u 65ste in gaat. Als u in 2005 al in dienst was hebt u ook nog pensioen opgebouwd met pensioenleeftijd 62 jaar.

  Afhankelijk van het bedrijfsonderdeel waarin u werkzaam was kunt u ook pensioen hebben opgebouwd dat een ingangsdatum heeft dat tussen u 61e en 62e ligt. U pensioen gaat altijd in op de eerste dag van de maand waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

   

 • Wat wordt er ingehouden op mijn pensioen?

  Elke keer als we het over de hoogte van uw pensioen hebben, bedoelen we uw bruto pensioen. Vanaf het moment dat u met pensioen bent gegaan, moet u echter loonheffing, sociale premies en premie ziektekosten gaan betalen. Uw netto pensioen wordt hierdoor uiteraard lager. Hoeveel lager is vooraf niet precies te voorspellen. De belastingtarieven en de premies voor volksverzekeringen en ziektekosten veranderen namelijk (bijna) ieder jaar. Om de berekeningen te maken om vanuit het bruto pensioen de netto uitkering te weten zijn er een aantal websites, waarop u deze berekening kan uitvoeren, zoals o.a. bij www.loonwijzer.nl. Op de website van de belastingdienst kunt u informatie terugvinden over de actuele tarieven.

 • Kan ik mijn pensioen afkopen?

  Het is niet mogelijk om uw pensioen af te kopen.

 • Wat gebeurt er als uw partner overlijdt?

  Als uw partner komt te overlijden, verandert er niets aan uw pensioenuitkering. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor een partnerpensioen dat uw partner bij zijn of haar werkgever heeft opgebouwd. Het overlijden van uw partner heeft wel gevolgen voor de uitkering van uw AOW.

Partnerpensioen

 • Komt mijn partner waarmee ik ongehuwd samenwoon in aanmerking voor partnerpensioen?

  Uw partner komt alleen in aanmerking voor partnerpensioen als jullie minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven en een samenlevingsovereenkomst hebben laten opmaken bij een notaris. Een broer of zus wordt voor het pensioen niet als partner gezien.

 • Ik ben na mijn pensionering getrouwd, een geregistreerd partnerschap aangegaan of gaan samenwonen. Krijgt mijn partner een partnerpensioen als ik overlijd?

  Nee, als u na uw pensionering bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of bent gaan samenwonen heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

 • Wat gebeurt er met mijn partnerpensioen als mijn partner en ik uit elkaar gaan?

  Met uit elkaar gaan bedoelen we het beëindigen van een huwelijk, scheiding van tafel en bed, beëindigen van een geregistreerd partnerschap en beëindigen samenwonen. Uw ex-partner krijgt als jullie uit elkaar gaan recht op een deel van het partnerpensioen. Dat gedeelte heet het bijzonder partnerpensioen.

  Het gaat hier om het partnerpensioen dat is opgebouwd vanaf het moment dat u pensioen begon op te bouwen tot aan het moment van beëindigen van de relatie. Het opgebouwde partnerpensioen wordt dan door ons omgezet in een ‘Bijzonder Partnerpensioen’.

  Mochten u en uw ex-partner in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, het scheidingsconvenant of in een schriftelijke afstandsverklaring, hebben vastgelegd dat van dit bijzonder partnerpensioen wordt afgezien, dan moet de term ‘bijzonder partnerpensioen’ wel expliciet zijn genoemd in deze documenten. Is dat niet het geval, dan zijn wij wettelijk verplicht het bijzonder partnerpensioen toch aan uw ex-partner toe te kennen.

Wezenpensioen

Arbeidsongeschikt

 • Hoe bepaalt het pensioenfonds mijn arbeidsongeschiktheidspercentage?

  Delta Lloyd gaat bij de bepaling van het arbeidsongeschiktheidspercentage uit van het uitkeringspercentage arbeidsongeschiktheid dat door het UWV wordt gehanteerd. De arbeidsdeskundige bepaalt de theoretische verdiencapaciteit. Hierbij wordt de arbeidsongeschiktheidsklasse getoond die daarbij hoort. De deelnemer krijgt een uitkering afhankelijk van zijn werkelijke verdiensten. Zijn iemands verdiensten hoger dan de theoretische verdiencapaciteit dan krijgt de werknemer ook een lagere uitkering.

  Bij de bepaling van het toe te kennen arbeidsongeschiktheidspercentage voor de vrij te stellen premie of het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt hiermee ook rekening gehouden. Wij gaan dus uit van het uitkeringspercentage. Dat percentage is bepalend of de deelnemer in het kader van de pensioenregeling arbeidsongeschikt is en in welke mate er een uitkering/vrijstelling volgt.

Bekijk alle vragen

Conversie