Het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd heeft een standaard ingangsdatum. Het pensioen dat u vanaf 1 januari 2014 heeft opgebouwd heeft als standaard ingangsdatum de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. Als u vóór 2014 ook pensioen hebt opgebouwd gelden voor deze pensioenen andere ingangsdata. 

Later met pensioen 

U kunt uw pensioen ook later in laten gaan. Dit mag maximaal op uw 72ste. Als u het pensioen later in laat gaan, wordt het pensioen hoger. Heeft u meerdere ingangsdata en nadert u een pensioeningangsdatum? Als u het pensioen nog niet in wenst te laten gaan op die datum, dan wordt dat pensioen uitgesteld naar uw 67ste. Op een later moment kunt u dan kiezen om uw totale pensioen eerder of juist nog later dan uw 67ste in te laten gaan.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af wanneer u met pensioen gaat. Doe dit minimaal 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan. 

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u verder kiezen?