Als u overlijdt, neemt Delta Lloyd Pensioenfonds contact op met uw partner. Delta Lloyd Pensioenfonds stuurt een brief met een overzicht van de uitkeringen die uw partner krijgt.

Wie is uw partner?

Let op: uw partner moet wel voldoen aan de partnerdefinitie van het pensioenfonds. Delta Lloyd Pensioenfonds verstaat onder partner degene met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Ook als u samenwoont kan uw partner recht hebben op het partnerpensioen. U moet dan een notariële samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten en aantoonbaar minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven. Een broer of zus wordt voor het pensioen niet als partner gezien.

Partnerpensioen

Als u voor 1 januari 2017 in dienst ben gekomen, dan is er een partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt. Uw partner krijgt dit partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt tot het einde van de maand waarin uw partner zelf overlijdt

Wezenpensioen

Als u voor 1 januari 2017 in dienst bent gekomen is er ook een wezenpensioen geregeld. Uw eventuele kinderen krijgen dan tot 18 jaar een wezenpensioen. Als hij of zij op dat moment studeert en/of invalide is, loopt het wezenpensioen uiterlijk door totdat hij of zij 27 is.