Als u gaat samenwonen, krijgt uw partner onder voorwaarden recht op het partnerpensioen. Voorwaarde is dat jullie een notariële samenlevingsovereenkomst hebben en dat jullie aantoonbaar minimaal 6 maanden op hetzelfde adres wonen. Een broer of zus wordt voor het pensioen niet als partner gezien.

In dat geval is het praktisch als u ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengt. We hebben daarbij een kopie van jullie samenlevingsovereenkomst nodig. Door uw partner aan te melden, kunnen wij in geval u komt te overlijden direct contact met hem of haar opnemen. 

Partner aanmelden

Woont u samen met een samenlevingsovereenkomst? Dan vinden wij het prettig als u uw partner aanmeldt.