Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dit ook gevolgen voor uw pensioen.

Uw samenlevingsovereenkomst eindigt

Een beëindiging van een gezamenlijke huishouding moet u zo snel mogelijk bij ons melden. U moet de brief alle twee ondertekenen. Als uw samenlevingsovereenkomst eindigt, heeft dit alleen gevolgen voor het partnerpensioen.

Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt

Een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap krijgen wij automatisch door via de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, heeft dit zowel gevolgen voor het ouderdomspensioen als het partnerpensioen.

Gevolgen voor het partnerpensioen

Het partnerpensioen dat u tot aan het einde van de relatie hebt opgebouwd, wordt apart gezet voor uw ex-partner. Dit deel van uw partnerpensioen heet dan bijzonder partnerpensioen. Als u komt te overlijden, krijgt uw ex-partner het bijzonder partnerpensioen. Komt uw ex-partner vóór u te overlijden en vindt dat overlijden plaats voor uw pensioendatum, dan wordt het bijzonder partnerpensioen weer omgezet naar partnerpensioen voor een eventuele nieuwe partner. Als u en uw ex-partner in partnerschapsvoorwaarden of in een schriftelijke afstandsverklaring, hebben vastgelegd af te zien van het bijzonder partnerpensioen, dan moet de term ‘bijzonder partnerpensioen’ wel expliciet zijn genoemd in deze documenten. Is dat niet het geval, dan zijn wij wettelijk verplicht het bijzonder partnerpensioen toch aan uw ex-partner toe te kennen. Als u overeengekomen bent dat er geen bijzonder partnerpensioen toegekend wordt, stuur dan een kopie van het officiële document naar het pensioenfonds.

Gevolgen voor het ouderdomspensioen

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Als u wilt dat het pensioenfonds de betaling aan uw ex-partner regelt, moet u de verdeling aan ons doorgeven via het formulier in Mijn Pensioencijfers. U moet dit formulier binnen twee jaar na uw scheiding aan het pensioenfonds opsturen. Doet u dat niet, dan betalen we het ouderdomspensioen aan u uit. U moet dan zelf het afgesproken deel aan uw ex-partner betalen. Wij sturen zowel u als uw ex-partner een bevestigingsbrief van de verevening. Uw ex-partner wordt op die manier geïnformeerd over welk deel van uw ouderdomspensioen aan hem of haar is toegekend. Wanneer uw ex-partner voor u komt te overlijden, dan wordt het volledige ouderdomspensioen weer aan u uitgekeerd.

Een andere verdeling kiezen

U kunt ook andere afspraken maken over de verdeling van het ouderdoms- en/of partnerpensioen. U moet deze verdeling ook aan ons doorgeven via het formulier in Mijn Pensioencijfers.

Conversie

Een voorbeeld van een andere verdeling is conversie. De waarde van het verevende ouderdomspensioen én het bijzonder partnerpensioen wordt in dat geval onherroepelijk omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen op het leven van uw ex-partner. Dit houdt in dat dit ouderdomspensioen rechtstreeks aan uw ex-partner wordt uitgekeerd vanaf zijn of haar pensioneren. Het maakt niet uit of u in leven bent of dat u eerder of later met pensioen gaat. De vermindering van uw aanspraak op ouderdomspensioen is definitief. Het verevende ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen vervallen vanwege de conversie. U moet dit vastleggen in het echtscheidingsconvenant. U moet conversie ook aan ons doorgeven met het formulier in Mijn Pensioencijfers.