Als u uit dienst gaat bij Nationale Nederlanden kunt u over twee zaken nadenken:

  1. Wat wilt u voor uw partner regelen en
  2. Wat wilt u doen met het pensioen dat u bij Delta Lloyd Pensioenfonds hebt opgebouwd?

1. Een uitkering voor uw partner?

Waarschijnlijk denkt u er liever niet over na. Maar het is goed om er toch even bij stil te staan: hoe blijven uw nabestaanden financieel gezien achter als u overlijdt? Als u uit dienst gaat is er vanuit Delta Lloyd Pensioenfonds niets geregeld voor uw partner*. U kunt daarom kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in een partnerpensioen. Dit partnerpensioen mag maximaal 70% van het ouderdomspensioen zijn. Als u hiervoor kiest en u overlijdt dan krijgt uw partner het partnerpensioen zolang uw partner leeft. Uw ouderdomspensioen wordt dan wel lager. Als u uit dienst gaat, ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of u een deel van uw ouderdomspensioen wilt uitruilen voor partnerpensioen of niet. 

* Als u al voor 1 januari 2017 in dienst was bij Delta Lloyd hebt u tot 1 januari 2017 nog wel een partnerpensioen opgebouwd. Dit partnerpensioen wordt aan uw partner uitgekeerd als u overlijdt, ook als u dan niet meer in dienst bent van Delta Lloyd.

2. Wel of geen waardeoverdracht?

Wanneer u van Nationale Nederlanden overstapt naar een nieuwe werkgever, kunt u uw pensioenaanspraken meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht.

De hoogte van uw opgebouwde pensioen bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

  • Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 592,51 (2024) per jaar? Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u namelijk bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Delta Lloyd Pensioenfonds staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.
  • Is uw opgebouwd pensioen lager dan € 592,51 (2024) en hoger dan € 2,00 per jaar? Dan zorgt Delta Lloyd Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Delta Lloyd Pensioenfonds checkt hiervoor jaarlijks bij mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heeft voor de eerste keer in 2019 plaatsgevonden. Heeft u (nog) geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen staan bij Delta Lloyd Pensioenfonds. Zodra het pensioen is overgedragen ontvangt u automatisch bericht van uw nieuwe pensioenuitvoerder.
  • Stopt uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,00 per jaar? Dan vervalt uw pensioen. Dat is wettelijk zo bepaald.

Waardeoverdracht aanvragen

Waardeoverdracht moet u regelen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Zij zullen u eerst een offerte geven. In de offerte staat precies wat de waarde is van uw oude pensioenaanspraak, wanneer u hem omzet naar uw nieuwe pensioenregeling. Op grond daarvan en het eventueel ingewonnen advies kunt u besluiten tot waardeoverdracht. Als u voor waardeoverdracht kiest, hebt u geen rechten of aanspraken meer bij Delta Lloyd Pensioenfonds. Overigens moet ook uw eventuele partner tekenen voor waardeoverdracht als u partnerpensioen hebt opgebouwd en dit overdraagt.