Tijdens uw dienstverband bij Delta Lloyd Services BV, heeft u tot 1 januari 2020 automatisch pensioen opgebouwd bij Delta Lloyd Pensioenfonds. Als u met pensioen gaat, krijgt u het pensioen dat u hebt opgebouwd. 

Vanaf 1 januari 2020 is Delta Lloyd Pensioenfonds een gesloten fonds. Medewerkers van NN Personeel BV (voorheen Delta Lloyd Services BV) bouwden vanaf die datum tot 1 oktober 2022 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds. Vanaf 1 oktober 2022 loopt de pensioenregeling voor medewerkers van Nationale Nederlanden bij BeFrank.

Wanneer uw pensioen(en) ingaat/ingaan is afhankelijk van de datum waarop u in dienst bent gekomen:

Hoeveel pensioen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen