Er is in de meeste gevallen een uitkering geregeld voor uw partner als u overlijdt. Dit noemen we partnerpensioen.  Uw partner krijgt dit partnerpensioen totdat uw partner zelf overlijdt. 

De hoogte van het partnerpensioen

Het partnerpensioen is gebaseerd op het ouderdomspensioen. Daarnaast is de hoogte van het partnerpensioen ook afhankelijk van het moment waarop u overlijdt en wanneer u in dienst bent gekomen bij Delta Lloyd. Er zijn vier situaties mogelijk: 

U bent op of na 1 januari 2017 in dienst getreden en overlijdt.
Dan krijgt uw partner geen uitkering van Delta Lloyd Pensioenfonds. Het partnerpensioen op risicobasis is vervallen per 1 januari 2020. Over uw diensttijd tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2020 is partnerpensioen geregeld bij BeFrank zolang u in dienst bent bij Nationale Nederlanden.

U bent voor 1 januari 2017 in dienst getreden en overlijdt.
Dan krijgt uw partner van Delta Lloyd Pensioenfonds het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tot 1 januari 2017. Over uw diensttijd tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2020 is partnerpensioen geregeld bij BeFrank zolang u in dienst bent bij Nationale Nederlanden.

U overlijdt na uw dienstverband, maar voordat u met pensioen gaat
Standaard is er niets geregeld voor uw partner. Maar als u uit dienst gaat, kunt u kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken voor partnerpensioen. Als u daarvoor kiest en u overlijdt na uw dienstverband, dan krijgt uw partner toch een uitkering. Uw ouderdomspensioen wordt dan wel lager. Als u voor 2017 in dienst bent gekomen bij Delta Lloyd dan hebt u tot 1 januari 2017 ook een partnerpensioen opgebouwd. Dit wordt ook aan uw partner uitgekeerd als u komt te overlijden.

U overlijdt als u met pensioen bent.
Standaard is er niets geregeld voor uw partner. Maar u kunt vlak voordat uw pensioen ingaat kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken voor partnerpensioen, zodat er toch een uitkering is voor uw partner als u overlijdt. Uw ouderdomspensioen wordt dan wel lager. Als u voor 2017 in dienst bent gekomen bij Delta Lloyd dan hebt u tot 1 januari 2017 ook een  partnerpensioen opgebouwd. Dit wordt ook aan uw partner uitgekeerd als u komt te overlijden.

Hoeveel partnerpensioen?

U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht, Mijn Pensioencijfers en/of www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt als u overlijdt tijdens en na uw dienstverband. 

Voor wie is het partnerpensioen?

Het partnerpensioen is voor uw partner. Delta Lloyd Pensioenfonds verstaat onder partner degene met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Ook als u samenwoont kan uw partner recht hebben op het partnerpensioen. U moet dan een notariële samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten en aantoonbaar minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven. Een broer of zus wordt voor het pensioen niet als partner gezien.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen