Ook voor uw kinderen is er onder voorwaarden een pensioen geregeld, als u komt te overlijden. Dit heet het wezenpensioen. Het wezenpensioen keert uit als u overlijdt. Het wezenpensioen stopt als uw kind 18 jaar wordt. Als hij of zij op dat moment studeert en/of invalide is, loopt het wezenpensioen uiterlijk door totdat hij of zij 27 is.

De hoogte van het wezenpensioen

Het wezenpensioen is gebaseerd op het ouderdomspensioen. Daarnaast is het wezenpensioen ook afhankelijk van het moment waarop u overlijdt en wanneer u in dienst bent gekomen bij Delta Lloyd. Er zijn twee situaties mogelijk: 

Als u op of na 1 januari 2017 in dienst ben getreden en overlijdt.

Dan is er geen uitkering voor uw kinderen van Delta Lloyd Pensioenfonds. Het wezenpensioen op risicobasis is vervallen per 1 januari 2020. Over uw diensttijd tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2020 is wezenpensioen geregeld bij BeFrank zolang u in dienst bent bij Nationale Nederlanden.

Als u voor 1 januari 2017 in dienst bent getreden en overlijdt.
Dan krijgen uw kinderen van Delta Lloyd Pensioenfonds het wezenpensioen dat u hebt opgebouwd tot 1 januari 2017. Over uw diensttijd tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2020 is wezenpensioen geregeld bij BeFrank zolang u in dienst bent bij Nationale Nederlanden.

Hoeveel wezenpensioen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er is geregeld voor uw kinderen.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen