Nieuws

Het UPO 2021 voor oud-werknemers staat klaar

Bent u oud-werknemer van Delta Lloyd of één van haar rechtsvoorgangers en ook niet (meer) in dienst van Nationale Nederlanden én voor 1 januari 2021 uit dienst getreden, dan staat uw UPO 2021 klaar in ons portaal Mijn Pensioencijfers.

Hoe komt u in Mijn Pensioencijfers?

U vindt Mijn Pensioencijfers op deze website. Rechtsboven in het scherm ziet u de mogelijkheid om in te loggen op Mijn Pensioencijfers. U kunt inloggen met uw DigiD. Uw UPO kunt u terugvinden onder “Mijn documenten”. Op termijn vindt daar ook weer uw eerdere UPO’s en eventuele andere correspondentie die wij met u gevoerd hebben.

Op het portaal is ook een pensioenplanner aanwezig waarmee u berekeningen kunt maken van de gevolgen van de flexibele mogelijkheden van de pensioenregeling voor uw pensioen.

Wat staat er op uw UPO?

Op uw UPO ziet u de stand van zaken van uw pensioen bij Delta Lloyd Pensioenfonds per 1 januari 2021. U ziet hier onder andere uw opgebouwd ouderdomspensioen. Ook ziet u hoeveel uw eventuele partner en kinderen aan pensioen uitgekeerd krijgen als u onverhoopt komt te overlijden.

Vragen?

Hebt u vragen over uw UPO of hebt u een andere vraag over uw pensioen? Stuur dan een mail naar pensioenfonds@deltalloyd.nl of bel met 088 670 65 19. Wij helpen u graag.