Uniform Pensioenoverzicht

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u per 1 januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons, inclusief de toeslagverlening per 1 januari.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  • Ook gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met uw werkgever.

 • Zijn uw gegevens gewijzigd?

  U ontvangt één keer per jaar een nieuw pensioenoverzicht. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het pensioenoverzicht dat u volgend jaar ontvangt.

 • Waarom staat er geen partner op uw pensioenoverzicht?

  Wij houden geen registratie bij van partners. Als u komt te overlijden, kijken we in de gemeentelijke basisadministratie of u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

  Woont u samen? Dan krijgen we deze informatie niet van de gemeentelijke basisadministratie. U kunt in dat geval uw partner aanmelden. Dan zorgt u ervoor dat uw partner in aanmerking komt voor pensioen van ons mocht u komen te overlijden. Wilt u uw partner aanmelden? Vul dan het formulier in op Mijn Pensioencijfers.

 • Wat heeft uw partner aan het pensioenoverzicht?

  Stel dat u overlijdt, dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen van ons. In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoe hoog dat bedrag is, bruto per jaar. U kunt samen bekijken of dat genoeg is. Als u dat nodig vindt, kunt u een extra verzekering sluiten bij een bank of verzekeraar.

 • Wat is een uitkeringsovereenkomst?

  Uw pensioen is verzekerd op basis van een uitkeringsovereenkomst. Dat houdt in dat de hoogte van het pensioen dat u straks krijgt uitgekeerd vaststaat als u nu tot uw pensioendatum pensioen op blijft bouwen bij ons.

 • In welke termijnen worden de bedragen op het pensioenoverzicht uitgekeerd?

  De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar. Wij betalen straks uw pensioen elke maand netto uit, net als u gewend bent bij uw salaris. 

 • Hoe weet u wat u straks netto ontvangt?

  Op uw verzoek kunnen we zo’n 6 maanden voordat u met pensioen gaat een bruto/netto berekening voor u maken. 

 • Waarom staat het AOW-pensioen niet op uw pensioenoverzicht?

  Het AOW-pensioen staat niet vermeld op uw pensioenoverzicht omdat de hoogte van uw AOW-pensioen afhangt van uw persoonlijke omstandigheden. Het gaat er dan met name om hoeveel jaren u in Nederland hebt gewoond of gewerkt voordat uw AOW-pensioen ingaat. Wij hebben hiervan geen registratie bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. De SVB regelt de uitkering van het AOW-pensioen namens de overheid. Voor meer informatie over uw AOW-pensioen kijkt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

 • Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde?

  De prijzen stijgen met de jaren. U kunt voor hetzelfde geld straks minder kopen dan nu. Als de hoogte van uw pensioen altijd gelijk zou blijven, dan zou dit als gevolg hebben dat uw pensioen minder waard wordt. Om dit te voorkomen proberen wij elk jaar uw pensioen te verhogen. Deze verhoging is voorwaardelijk. U kunt meer lezen over de eventuele verhoging van uw pensioen bij werknemer, oud-werknemer of gepensioneerde.

 • Staat er iets op het pensioenoverzicht dat nodig is voor de belasting?

  Doet u aangifte voor de inkomstenbelasting, dan kan het zijn dat u op de aangifte moet opnemen hoeveel uw pensioen in een jaar is gegroeid. Dat is de zogenaamde factor A. U vindt dit gegeven elk jaar op het pensioenoverzicht.

 • Als er niets verandert, hoe ziet uw pensioen er dan straks uit?

  Op het UPO staat een bedrag dat u straks van ons aan pensioen krijgt als alles blijft, zoals het nu is. De kans daarop is heel klein. Dat zou betekenen dat er tussen nu en de pensioenrichtdatum van onze pensioenregeling niets verandert in uw werk of privésituatie of bij ons pensioenfonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, waardoor uw pensioen anders uitpakt. Ook de economie speelt een belangrijke rol.

  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u een inschatting zien van hoeveel pensioen u straks zou kunnen hebben. Dat is een voorspelling op basis van de gegevens die nu bekend zijn. Dit geeft u een indruk van wat u ongeveer kunt verwachten. Het bedrag dat u daar ziet, is geen toezegging. Eind 2019 ziet u wat uw pensioen kan zijn in verschillende scenario’s. In 2020 ziet u deze scenario’s ook op uw UPO terug.  

 • Moet u het pensioenoverzicht bewaren?

  Dat moet niet; u bent het niet verplicht. We raden u wel aan het pensioenoverzicht te bewaren. U bewaart dan alle gegevens die voor de opbouw van uw pensioen belangrijk zijn. Mocht u ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan uw pensioen, dan kunt u dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Bent u uw pensioenoverzicht kwijt? Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kunt u uw pensioenoverzicht downloaden.

 • Waar is het pensioen voor uw ex-partner?

  Bent u gescheiden, hebt u uw pensioen gedeeld met uw ex-partner en hebt u hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor uw ex-partner afgetrokken van uw opgebouwde pensioen. Daardoor is uw pensioen lager.

 • Kan ik ergens een totaaloverzicht van mijn pensioen en AOW vinden?

  Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u een totaal overzicht vinden van uw pensioen en AOW. U kunt hier inloggen met uw DigiD.

 • Hoe is mijn variabele beloning in mijn pensioen verwerkt?

  Uw variabele beloning is onderdeel van uw pensioengevend inkomen. In uw pensioengevend inkomen van 2018 zit de variabele beloning die in 2017 aan u is uitgekeerd. Als uw variabele beloning jaarlijks flink schommelt, dan zullen uw pensioenen ook flink schommelen. Komt u te overlijden in een jaar waarin de variabele beloning in u pensioengevend inkomen lager is dan andere jaren, dan zijn de pensioenen voor uw partner en kinderen ook lager.

 • Ik heb mijn UPO ontvangen en ik mis een deel van mijn pensioen.

  Op het UPO staat alleen het pensioen dat al is ingegaan. Pensioen dat nog niet is ingegaan, bijvoorbeeld uw pensioen dat u heeft opgebouwd in Pensioen2006, staat niet op het jaarbericht. Hiervoor ontvangt u in juni een Uniform Pensioenoverzicht.