Nieuws

Dekkingsgraad september 2022

De maatstaf voor de financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. Delta Lloyd Pensioenfonds berekent verschillende dekkingsgraden.

Het pensioenfonds berekent maandelijks de DNB-dekkingsgraad (DG). Dit is een maatstaf voor de financiële positie van het pensioenfonds. Daarnaast wordt ook elke maand de Beleidsdekkingsgraad (BDG) berekend. Dit is het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden. De BDG is belangrijk voor het toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) en is mede bepalend voor het toeslagbeleid.

De BDG bedraagt per 30 september 2022 133,9%. De DG bedroeg toen 138,3%.

Volgens de wettelijke regels mag er alleen geïndexeerd worden als voldaan is aan de vereisten voor toekomstbestendig indexeren (TBI). Indexatie is volgens deze regels toekomstbestendig als er voldoende ruimte is om deze indexatie ook in de toekomst toe te kennen. De TBI-grens is de beleidsdekkingsgraad die wettelijk minimaal nodig is om pensioenen volledig te kunnen indexeren. 

Gezien de huidige toename van de inflatie (verwachting) is deze grens sterk toegenomen. Als het pensioenfonds op dit moment de toeslag zou moeten vaststellen, dan zou op basis van de huidige beleidsdekkingsgraad en de huidige grens waarbij pensioenfondsen een volledige toeslag mogen toekennen, nu geen volledige toeslag verleend kunnen worden. Daarnaast hanteert het pensioenfonds nog andere criteria om de toeslag vast te stellen.

Klik hier voor meer informatie over het toeslagbeleid. 

In onderstaand plaatje wordt de financiële positie van Delta Lloyd Pensioenfonds weergegeven.

Klik hier om naar de grafiek te gaan met de ontwikkeling van de dekkingsgraad van ons Pensioenfonds van de afgelopen 12 maanden.