Nieuwe regels voor pensioen in Nederland

Er komen vernieuwde regels voor pensioen in Nederland. Dat is het vernieuwde pensioenstelsel. Nieuw? Zeker. Maar er blijft ook veel hetzelfde. Op deze pagina leest u hier meer over.

Op 1 juli 2023 ging de Wet toekomst pensioenen in. Op deze website leest u wat het vernieuwde pensioenstelsel inhoudt en wat dit betekent voor uw pensioen bij Delta Lloyd Pensioenfonds.

Delta Lloyd Pensioenfonds en het vernieuwde pensioenstelsel

Delta Lloyd Pensioenfonds is een gesloten pensioenfonds. In een gesloten fonds wordt geen pensioen meer opgebouwd. Voor gesloten pensioenfondsen is het niet mogelijk om over te stappen naar het vernieuwde pensioenstelsel, tenzij de werkgever (in ons geval Nationale Nederlanden als opvolger van Delta Lloyd) een verzoek hiervoor doet. Nationale Nederlanden heeft tot nu toe geen verzoek gedaan.

Delta Lloyd Pensioenfonds onderzoekt nog of het niet overgaan naar het vernieuwde stelsel wel de beste optie is voor de (gewezen-) deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds. Daarvoor is onder andere een enquête onder de deelnemers gehouden, waarin is gevraagd hoeveel risico’s het fonds met het beleggen van pensioengeld kan nemen en hoe de deelnemers tegen het vernieuwde pensioenstelsel aankijken. Daarnaast gaat het fonds nog voor deelnemers in verschillende leeftijdsgroepen (laten) berekenen of niet overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel de beste optie is.

Als uit het onderzoek van het bestuur blijkt dat het toch een betere optie is om over te stappen naar het vernieuwde pensioenstelsel, dan bekijkt het bestuur of dit mogelijk gemaakt kan worden. Uiteraard zal dat ook afgestemd worden met de organen van Pensioenfonds, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan.

Tijdlijn vernieuwde pensioenstelsel

In de tijdlijn hiernaast ziet u waar we op dit moment staan en wat er nog moet gebeuren om te komen tot een vernieuwde pensioenstelsel.