Als u overlijdt, dan hebben wij een inkomen geregeld voor uw nabestaanden. 

Moet er iets doorgegeven worden?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Delta Lloyd Pensioenfonds stuurt een brief met een overzicht van de uitkeringen die uw partner krijgt. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een brief te sturen met een kopie van de overlijdensakte.

Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Indien u partnerpensioen heeft opgebouwd en als uw partner voldoet aan de voorwaarden hiervoor, heeft uw partner recht op partnerpensioen van ons. Uw partner krijgt dit partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt tot het einde van de maand waarin uw partner zelf overlijdt. Uw partner kan verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (ANWUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.) van de overheid. Uw partner moet deze uitkering zelf aanvragen. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partnerpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op Mijn pensioenoverzicht voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.

Wie is uw partner? 

Let op: uw partner moet wel voldoen aan de partnerdefinitie van het pensioenfonds. Delta Lloyd Pensioenfonds verstaat onder partner degene met wie u voor uw pensioneren bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Ook als u samenwoont kan uw partner recht hebben op het partnerpensioen. U moet dan een samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten en aantoonbaar op hetzelfde adres wonen. Een broer of zus wordt voor het pensioen niet als partner gezien.