U heeft tijdens uw dienstverband bij Delta Lloyd ook een pensioen opgebouwd voor uw partner. Dit pensioen ontvangt uw partner als u overlijdt. Uw partner krijgt dit partnerpensioen totdat uw partner zelf overlijdt.

De hoogte van het partnerpensioen

Het partnerpensioen is gebaseerd op het ouderdomspensioen. Uw partner krijgt elk jaar tussen de 60 en 70% van het ouderdomspensioen dat u nu van Delta Lloyd Pensioenfonds ontvangt. Het kan zijn dat u vlak voordat u met pensioen ging, voor een andere verdeling heeft gekozen. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u hoeveel pensioen uw partner krijgt, als u overlijdt.

Voor wie is het partnerpensioen?

Het partnerpensioen is voor uw partner. Delta Lloyd Pensioenfonds verstaat onder partner degene met wie u vóór uw pensioneren bent getrouwd of een (geregistreerd) partnerschap hebt. Ook als u samenwoont kan uw partner recht hebben op het partnerpensioen. U moet dan een samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten en aantoonbaar op hetzelfde adres wonen. Een broer of zus wordt voor het pensioen niet als partner gezien.

Uw partner moet aan deze voorwaarden voldoen voordat uw ouderdomspensioen is ingegaan. Voor mensen die samenwonen geldt dat ze aantoonbaar minimaal 6 maanden op hetzelfde adres woonachtig moeten zijn.

Uw partner komt te overlijden

Als uw partner komt te overlijden, verandert er niets aan uw pensioenuitkering. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor een partnerpensioen dat uw partner bij zijn of haar werkgever heeft opgebouwd. Het overlijden van uw partner heeft wel gevolgen voor de uitkering van uw AOW.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner
Ouderdomspensioen Partnerpensioen