Tijdens uw dienstverband bij Delta Lloyd heeft u pensioen opgebouwd via Delta Lloyd Pensioenfonds. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit pensioen.

Betaaldata

Onder 'Hoeveel krijgt u' vindt u de betaaldata die wij dit jaar hanteren. 

De hoogte van het ouderdomspensioen

U krijgt elk jaar een uitkeringsspecificatie. Op dit overzicht staat precies hoeveel pensioen u krijgt. Omdat u belasting betaalt over uw pensioen, kan het zijn dat u in een kalenderjaar meer of juist minder pensioen krijgt. Dit komt doordat de belastingregels kunnen veranderen.

Wat wordt er ingehouden op uw pensioen?

Elke keer als we het over de hoogte van uw pensioen hebben, bedoelen we uw bruto pensioen. Vanaf het moment dat u met pensioen bent gegaan, moet u echter loonheffing, sociale premies en premie ziektekosten gaan betalen. Uw netto pensioen wordt hierdoor uiteraard lager. Hoeveel lager is vooraf niet precies te voorspellen. De belastingtarieven en de premies voor volksverzekeringen en ziektekosten veranderen namelijk (bijna) ieder jaar. Om de berekeningen te maken om vanuit het bruto pensioen de netto uitkering te weten zijn er een aantal websites, waarop u deze berekening kan uitvoeren, zoals o.a. bij www.loonwijzer.nl. Op de website van de belastingdienst kunt u informatie terugvinden over de actuele tarieven.

Een waardevast pensioen

Geld wordt elk jaar minder waard. Dat komt doordat de prijzen stijgen. We noemen dit inflatie. U kunt voor hetzelfde geld dus elk jaar iets minder kopen. Dit geldt ook het pensioen dat u opbouwt. Delta Lloyd Pensioenfonds probeert daarom de pensioenen elk jaar aan te passen aan de inflatie. Dit noemen we toeslagverlening. Of Delta Lloyd Pensioenfonds toeslag kan verlenen, is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. De toeslagverlening is voorwaardelijk. De verwachting is dat niet altijd een (volledige) toeslag kan worden verleend. 

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner
Ouderdomspensioen Partnerpensioen