Pensioen op maat

Ouderdomspensioen verhogen tot u AOW krijgt

Het moment waarop u met pensioen gaat, bepaalt u zelf. Wanneer uw AOW-pensioen ingaat, ligt echter vast. Gaat u met pensioen vóór u AOW-pensioen ontvangt? Dan hebt u tijdelijk een lager inkomen, omdat u nog geen AOW-pensioen ontvangt. 

AOW-overbrugging

U kunt een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken om deze periode te overbruggen. Uw ouderdomspensioen wordt dan tot uw AOW-leeftijd hoger. Deze optie heet ‘AOW-overbrugging’. 

Gevolgen voor uw pensioen

Uiteraard blijft uw totale ‘pensioenpot’ gelijk. Dat betekent een hoger pensioen tot uw AOW-leeftijd en een iets lager pensioen erna, maar u krijgt dan wel een AOW-pensioen.

Een voorbeeld

Stel: U wenst vanaf 60 jaar tot uw AOW leeftijd € 5.000 extra te ontvangen. Uw AOW leeftijd is 67 jaar. De omzettingsfactor levenslang ouderdomspensioen naar ouderdomspensioen tot de AOW leeftijd is in deze situatie 3,0688. Deze vindt u in het document flexibiliseringsfactoren van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Uw levenslang ouderdomspensioen dat u vanaf 60 jaar zou ontvangen bedraagt € 12.553,00.

Om tot uw AOW leeftijd per jaar € 5.000 extra ouderdomspensioen te krijgen, moet u € 1.629,30 (= 5.000 / 3,0688) van uw ouderdomspensioen inleveren.

U ontvangt

€ 15.923,70 per jaar*      van 60 tot 67 jaar
€ 10.923,70 per jaar        vanaf 67 jaar levenslang

* € 12.553 - € 1.629,30 + € 5.000 = € 15.923,70.

Wat moet u doen?

Geef aan ons door dat u uw pensioen wilt verhogen tot uw AOW-pensioen van de overheid ingaat. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Deze keuze kunt u niet combineren met een pensioen in deeltijd.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder kiezen?