U kunt uw pensioen aanpassen aan uw eigen wensen

De pensioenregeling van Delta Lloyd Pensioenfonds kent veel keuzemogelijkheden. Bij de berekeningen van de keuzemogelijkheden wordt gebruikt gemaakt van flexibiliseringsfactoren. De gevolgen van de verschillende keuzemogelijkheden kunt u berekenen in de pensioenplanner. Deze vindt u in Mijn Pensioencijfers.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Voorbehoud

In de voorbeeldberekeningen hebben wij gebruik gemaakt van de huidige flexibiliseringsfactoren. Deze factoren zijn in principe geldig tot 1 januari 2022. Als de factoren wijzigen, wijzigen de bedragen in de voorbeeldberekeningen ook. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Wanneer gaat uw pensioen in? 

Hebt u deelgenomen aan verschillende regelingen dan gaat elk pensioen op de eigen pensioenleeftijd in. Pensioen dat u hebt opgebouwd tussen 1999 en 2006 gaat op uw 61e of 62e in, pensioen dat u hebt opgebouwd tussen 2006 en 2014 op uw 65e en het pensioen dat u vanaf 1 januari 2014  tot 1 januari 2020 heeft opgebouwd op uw 67e. 

Wat moet u doen? 

Ongeveer acht maanden voordat uw (eerste) pensioen ingaat ontvangt u een brief met een keuzeformulier. U moet zes maanden voordat u met pensioen gaat, uw keuzes aan ons doorgeven. Geeft u niets door, dan gelden de standaard afspraken zoals bepaald in het pensioenreglement.