U kunt uw pensioen aanpassen aan uw eigen wensen

De pensioenregeling van Delta Lloyd Pensioenfonds kent veel keuzemogelijkheden. Bij de berekeningen van de keuzemogelijkheden wordt gebruik gemaakt van flexibiliseringsfactoren. De gevolgen van de verschillende keuzemogelijkheden kunt u berekenen in de Pensioenplanner. Deze vindt u in Mijn Pensioencijfers.

Ook kunt u met de tool ‘Geldplan Bijna pensioen’ van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) ontdekken welke pensioenroutes er zijn. Het laat de mogelijke keuzes rondom pensioen zien en u krijgt een actieplan met uw wensen. Daarin staat wat u voor uw keuze moet regelen én hoe en wanneer u dat het beste kunt doen. 

Goed om te weten: ‘Geldplan Bijna pensioen’ is géén financiële rekentool. Het zijn algemene keuzes. Hieronder kunt u lezen welke keuzes er zijn bij ons pensioenfonds. Gebruik vervolgens de Pensioenplanner om uit te rekenen welke invloed uw keuze heeft op de hoogte van uw pensioen. 

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Voorbehoud

In de voorbeeldberekeningen hebben wij gebruik gemaakt van de huidige flexibiliseringsfactoren. Deze factoren zijn in principe geldig tot 1 januari 2025. Als de factoren wijzigen, wijzigen de bedragen in de voorbeeldberekeningen ook. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Wanneer gaat uw pensioen in? 

Hebt u deelgenomen aan verschillende regelingen dan gaat elk pensioen op de eigen pensioenleeftijd in. Pensioen dat u hebt opgebouwd tussen 1999 en 2006 gaat op uw 61e of 62e in, pensioen dat u hebt opgebouwd tussen 2006 en 2014 op uw 65e en het pensioen dat u vanaf 1 januari 2014  tot 1 januari 2020 heeft opgebouwd op uw 67e. 

Wat moet u doen? 

Ongeveer 6 maanden voor de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen ontvangt u een brief met uitleg over de keuzemogelijkheden. In de brief staat voor wanneer wij het ingevulde keuze- en/of betaalformulier graag terug ontvangen.

Wij verwachten altijd het keuzeformulier retour.

In het schema hieronder ziet u welke keuzes u kunt maken.