Meenemen of niet meenemen? Dat is de vraag die u zich over uw pensioen moet stellen als u van werkgever wisselt.

Veel hangt af van hoe hoog uw pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw pensioen.

1. Niet meenemen

U kunt uw opgebouwde pensioen bij ons laten staan. In dat geval beheren wij uw pensioen en krijgt u het vanaf uw pensioendatum uitgekeerd.

2. Meenemen

Gaat u in loondienst werken bij een andere werkgever die ook een pensioenregeling heeft, dan kunt u uw pensioen meenemen Dit heet waardeoverdrachtHet pensioen meenemen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd naar je nieuwe pensioenuitvoerder..

Waardeoverdracht

Pensioen of pensioenkapitaal dat u via (een) eerdere pensioenregeling(en) hebt opgebouwd, kunt u meestal overdragen naar uw pensioenregeling van uw nieuwe pensioenfonds. Dit noemen we waardeoverdracht. De hoogte van het door u opgebouwde pensioen is hierin bepalend.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 592,51 (2024) per jaar

dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Delta Lloyd Pensioenfonds staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

Is uw opgebouwd pensioen lager dan € 592,51 (2024) en hoger dan € 2,00 per jaar

dan zorgt Delta Lloyd Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Delta Lloyd Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u (nog) geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen staan bij Delta Lloyd Pensioenfonds.

Is uw pensioenopbouw gestopt na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,00 per jaar

dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Wat moet u doen?

Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Dan kunt u beter beslissen of het financieel gunstig is om uw pensioen wel of niet mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Let bijvoorbeeld op:

Hoe dan?

Vraag waardeoverdracht aan nadat u aan uw nieuwe pensioenregeling bent gaan deelnemen. U doet dat bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Pensioenfondsen zijn verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht.

Na uw aanvraag ontvangt u een voorstel. Pas als u met het voorstel akkoord bent, wordt uw pensioen overgedragen.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt van ons een brief met daarin een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons.