Het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd heeft een standaard ingangsdatum. Het pensioen dat u vanaf 1 januari 2014 heeft opgebouwd heeft als standaard ingangsdatum de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. Als u vóór 2014 ook pensioen hebt opgebouwd gelden voor deze pensioenen andere ingangsdata. 

Wilt u langzaam afbouwen? Dat kan.

U hoeft niet fulltime tot de ingangsdatum van uw pensioen door te werken. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen al eerder gedeeltelijk te laten ingaan. U blijft dan gedeeltelijk werken en voor het andere deel gaat u met pensioen. Na verloop van tijd gaat u volledig met pensioen.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u verder kiezen?