Als u gaat trouwen, krijgt uw partner recht op het partnerpensioen in geval u komt te overlijden. Als u bent getrouwd krijgen we dat automatisch door via de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). We kunnen in geval u komt te overlijden direct contact met uw partner opnemen. U hoeft uw partner daarom niet aan te melden bij het pensioenfonds. 

Als u in het buitenland trouwt, moet u dit wel aan ons doorgeven