Soorten pensioen

Ouderdomspensioen - u bent in dienst gekomen voor 2006

Tijdens uw dienstverband bij Delta Lloyd, hebt u automatisch pensioen opgebouwd via Delta Lloyd Pensioenfonds. Als u met pensioen gaat, krijgt u het pensioen dat u hebt opgebouwd.

Verschillende pensioenpotten met verschillende ingangsdata

Als u al voor 2006 in dienst was bij Delta Lloyd, hebt u pensioen opgebouwd in verschillende pensioenregelingen:

  • In de pensioenregeling die gold tot 1 januari 2006 hebt u een tijdelijk ouderdomspensioen van 61/62 tot 65 jaar en een levenslang ouderdomspensioen dat ingaat op de eerste dag van de maand waarin u 61/62 jaar wordt opgebouwd.
  • In de pensioenregeling die gold tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2014 hebt u een levenslang ouderdomspensioen dat ingaat op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt opgebouwd.
  • Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2020 hebt u pensioen opgebouwd dat in gaat op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt.

U ziet deze pensioenpotten ook op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en in Mijn Pensioencijfers staan.

Als u nog in dienst bent bij NN Personeels BV (voorheen Delta Lloyd Services BV) dan bouwde u van 1 januari 2020 tot uiterlijk 1 oktober 2022 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en bouwt u vanaf 1 oktober 2022 pensioen op bij BeFrank.

Een waardevast pensioen

Geld wordt elk jaar minder waard. Dat komt doordat de prijzen stijgen. We noemen dit inflatie. U kunt voor hetzelfde geld dus elk jaar iets minder kopen. Dit geldt ook voor het pensioen dat u op hebt gebouwd bij Delta Lloyd Pensioenfonds. Delta Lloyd Pensioenfonds probeert daarom de pensioenen elk jaar aan te passen aan de inflatie. Dit noemen we toeslagverlening. Of Delta Lloyd Pensioenfonds toeslag kan verlenen, is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. De toeslagverlening is voorwaardelijk. De verwachting is dat niet altijd een (volledige) toeslag kan worden verleend. Kijk hier voor meer informatie over de toeslagverlening.

Hoeveel pensioen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen