Ook voor uw kinderen is er onder voorwaarden een pensioen geregeld, als u komt te overlijden. Dit heet het wezenpensioen. Het wezenpensioen keert uit als u overlijdt. Het wezenpensioen stopt als uw kind 18 jaar wordt. Als hij of zij op dat moment studeert en/of invalide is, loopt het wezenpensioen uiterlijk door totdat hij of zij 27 is.

De hoogte van het wezenpensioen

Het wezenpensioen is gebaseerd op het ouderdomspensioen. Daarnaast is het wezenpensioen afhankelijk van het moment waarop u overlijdt en wanneer u in dienst bent gekomen bij Delta Lloyd.  

Als u voor 1 januari 2017 in dienst was dan heeft u tot die datum of uw eerdere datum uit dienst ook een pensioen opgebouwd voor uw kinderen. Van 1 januari 2017 tot uw uitdiensttredingsdatum heeft u geen wezenpensioen meer opgebouwd. Vanaf die datum is het wezenpensioenpensioen op risicobasis. Dit betekent dat het is vervallen toen u uit dienst trad.

Hoeveel wezenpensioen?

De hoogte van het wezenpensioen vindt u op het Uniform Pensioenoverzicht of ga naar Mijn Pensioencijfers.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioeen
Wezenpensioen